Правителството пласира дълг за 200 млн. лева

Правителството пласира дълг за 200 млн. лева
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    14.05.2024
  • Сподели:

Финансовото министерство пласира днес успешно емисия шестгодишни дългови държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 200 млн. лева. 

Постигнатата годишна доходност беше 3,35 процента. Падежът настъпва на 15 май 2030 година.

На 15 април бяха набрани други 200 млн. лв., след като правителството отсъстваше от вътрешния дългов пазар повече от година. Миналия месец книжата бяха тригодишни при лихва от 3,01 процента. 

Дълговата емисия в понеделник беше презаписана 2,23 пъти. Подадените поръчки бяха на стойност 445,3 млн. лева, съобщават от Министерство на финансите.

Банките придобиха най-голям дял от шестгодишните ДЦК - 48 % от емисията, застрахователните дружества - 21 %, пенсионните фондове купиха 13 % от нея, договорните и гаранционните фондове - 5 %, инвестиционните посредници - 3 на сто, а останалите инвеститори – 10 %, обобщава данните за купувачите финансовото ведомство.

Станете почитател на Класа