Японци подобриха рекорда за ефективност на соларни панели

Японци подобриха рекорда за ефективност на соларни панели
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    19.10.2023
  • Сподели:

Слънчевата енергия става все по популярна и разпространена по света. Най-големите слънчеви паркове са в Азия – в Китай и Индия. В САЩ също се появяват все повече слънчеви мощности.

 

Всъщност в последно време слънчевата енергия измести като енергиен източник един от най-древните енергийни ресурси – въглищата. Вече повече хора по света са заети да произвеждат енергия от слънцето отколкото във въглищната индустрия.

Причината за тази бърза промяна е падащата цена на слънчевата енергия. Този тренд ще продължи и в бъдеще, защото ефективността на слънчевите панели продължава да се увеличава.

От Япония дойде информация, че екип на фирмата Канеко е подобрил световният рекорд за ефективност на масово произвеждани слънчеви панели, който сега е 26.6% конверсия.

 

 

Подобряването на ефективността на превръщане на слънчевата светлина в електроенергия чрез силиконови соларни устройства отваря още по-широко пътя към бъдеще основано на възобновяеми енергийни източници, съобщават от Канеко.

Методът на японската фирма се основава на хетерогенен тънкослоен силиконов филм, полаган вътре във фотоволтаичните клетки. Това, заедно с други въведени от фирмата иновации, позволява събирането на по-голям брой фотони, което води до подобряване ефективността на панела.

Иновацията повишаваща ефективността ще доведе до ново понижаване на цените на соларните панели. Подобрения в процеса на производство ще засили тази тенденция. Очаква се през тази и през следващата година действащите в света соларни мощности да се удвоят.

 

Станете почитател на Класа