Пускат информационна система за зоните в "Натура 2000"

Информационна система за защитените зони, които попадат в "Натура 2000" дава възможност всеки да провери дали имотът му се намира в нея. Това съобщи пред медиите зам.-министърът на екологията Малина Крумова след представяне на системата. Тя дава възможност на собствениците на земи да проверят дали имотите им попадат или не в нея. 
Освен това информационната система дава подробна информация за предмета на опазване на този имот от "Натура" и какви са режимите конкретно за него. "Защитените зони са всеобхватни, но режимите зависят от това къде точно се намират местообитанията и видовете, информацията за които беше събрана по проекта за картирането", обясни Крумова. 
Ако собственикът на земя има инвестиционно намерение за нея и подаде заявление за ОВОС или за оценка на съответствието, компетентният орган орган ще прецени по-лесно въздействието за този имот. 34% са българската територия попада в "Натура 2000". В Словения обхватът й е 39 %, а Хърватска предвижда дори по-голям процент от българския. Обхватът е съобразен с природните дадености.
Когато казваме, че имаме 34% по "Натура 2000", това е оценка за голямото биологично разнообразие. Това създава затруднения, но това е преди всичко богатство, коментира още Крумова. Новата система е събрала данните от съществуващи други проекти, например за картирането на местообитанията и защитените зони и данните за съществуващите инвестиционни намерения от 2007 г. насам. "Това липсва на администрацията на МОСВ и на други администрации, които имат отношение към "Натура" и вземат решения , които влияят на опазването на видовете, обясни зам.-министърът.
Заявления за инвестиционни намерения постъпват постоянно както в МОСВ, така и в регионалните инспекции. Новата система ще повзоли и на регионалните инспекции да разполагат с цялата налична информация, включитлено за одобрени инвестиционни намерения, за да може да се направи преценка за въздействието на всички тях.  Проектът за изграждане на система за защитените зони е приключил. Софтуерът е готов  и се тества. Системата ще е обществено достъпна за всички и до края на годината ще е отворена за потребители.

Станете почитател на Класа