Информация за сериозни проблеми при средствата по ОП „Околна среда 2007-2013”

В ПК”Екогласност” подготвяме подробна документация във връзка с получените сигнали за нередности и злоупотреби с ОПОС, която ще представим на ГД „Регионално развитие”, ГД „Околна среда”, ОЛАФ и европейския одит, както и на конкретната ни среща с представители на ЕК през този месец.

1.    Изключително нисък процент на усвояване на средствата – под 20%.
      2.Много висока степен на свръхдоговаряне – около 1,5 пъти повече от наличния ресурс. При наличие в ОПОС на ресурс от около 3,5 млрд.лв, над 5 млрд.лв.са договорени. Това е нарушение на основните финансови правила, договаряне без осигурени средства и изключително висок риск за ОПОС. Трябва да се потърси отговорност от изпълнителните на политическите поръчки за това в МОСВ – Малина Крумова и Ивелина Василева.
       3.Провал в изпълнението на целите по задачите на страната ни в сектор води и отпадъци – фатално забавяне на усвояването на средства и големи санкции за страната ни по директивите за отпадъци и за води.
      4.Липса на прозрачност, яснота и обективни критерии в обявените насоки за кандидатстване по отделните процедури. Никой никога не знае какво е текущото състояние по определена процедура, кога и как завършва, какви са принципите и критериите, по които се избират за финансиране общинските проекти.
      5.Изключителна политизация на използването на публични европейски средства – за процедурата за финансиране на общини между 2 000 и 10 000 еквивалентни жители / по изискванията на ЕС 1 жител се равнява на 1.2-1.4 екв.ж. (еквивалентни жители в зависимост стопанските дейности, размера на индустриалното натоварване и други характеристики за дадения район), с ресурс от над 300 млн.лв., 90% от одобрените средства са за проекти в общини на ГЕРБ или от 18 проекта на общини само 3 не са на ГЕРБ.
      6.Използването на публични европейски средства за политически цели – „одобряване” на финансиране срещу преминаване и членство или доказана принадлежност към ГЕРБ – проектите и кметовете на Съединение, Кюстендил, Пазарджик, Созопол, Девня и много други.
      7.Злоупотреба с европейски средства – представят се за одобрение и финансиране проекти, които са в емблематични за ГЕРБ общини, но които нямат проектна готовност и включително нарушават и злоупотребяват с европейски средства. Такива са проектите и общините Плевен и Долна Митрополия, Пловдив, Добрич, Родопи, София, Костинброд, Царево. Там одобрените средства по ОПОС са в скандално несъответствие с всякакви правила, норми и принципи на доброто финансово управление.
      8.Всички тези нередности и сигнали, които получаваме ще оформяме в досиета и на експертно ниво, с усилията на нашите експерти ще комуникираме с ЕК, компетентните органи за финансово прозрачно използване и управление на средствата.

Някои по-конректни примери във връзка с казаното по-горе:

     1.“Интегриран воден цикъл Плевен –Долна Митрополия“ - проекта предвижда изграждане на канализацията на гр. Плевен и ПСОВ /пречиствателни станции за отпадни води/, към която да се включат с. Ясен (община Плевен), Тръстеник (общ. Д. Митрополия) и гр. Долна Митрополия.
           -неефективност на инвестицията – за малко над 9000 е.ж. се инвестират 120 мил. лева. Това са 40%, забележете, от всички 300 млн.лв. в процедурата между 2 000 и 10 000 екв.ж., където 147 общини и 236 агломерации с проекти очакват финансиране. Да, но кметицата на
Д. Митрополия, Цоновска, е съпругата на Цоновски, един от най-доверените хора на Цветанов и Флоров, главно действащо лице по операция „Килърите” – която има една-единствена цел – да скрие информацията за контактите на Бойко Борисов с подземния свят. Добра цена за добре свършена работа.   
             -нецелесъобразно разходване на средствата – инвестиция в агломерации с ниска степен на изграденост на канализация;
            -скандално – паралелно и едновременно с одобряването на това финансиране от МОСВ, през МРРБ с пари на Международната финансова корпорация се подготвя концесия на ВиК Плевен и това се нарича Пилотен проект.
           2.„Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно, Жиленци и Слокощица" - град Кюстендил разполага с новоизградена мрежа и ПСОВ през 2011 г., финансирани по програма ИСПА, като е в съответствие с директивата за пречистване. Селата Лозно, Жиленци и Слокощица не попадат в изискванията на Директивата, тъй като са под 2000 е.ж. МОСВ, в лицето на Дирекция „Води” – (новата ресорна дирекция на Евдокия Манева) е приело селата като една агломерация с град Кюстендил и има подписан договор за близо 88 мил. лева.
               -тази злоупотреба с европейски средства е в основата на „одобрението”, което кмета на Кюстендил Петър Паунов е получил от Изпълнителната комисия на ГЕРБ и припознаването му като партньор – това е публична тайна в региона;
             -това представлява изкуствено създадена агломерация, която не отговаря на нито една от дефинициите за такава;
             -ненужно разходване на средства за населени места под 2 000 екв.ж., при остра нужда от финансов ресурс за други агломерации;
             -необосновано висока инвестиция за размера на населените места, което грубо нарушава интереса на европейските данъкоплатци;
3. BG161PO005/11/1.12/02/25 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж. -процедурата е ориентирана към агломерации с висока степен на готовност и изграденост на канализационните мрежи. Процедурата е с ресурс от 300 мил.лв, като една от поставените цели е 20 изградени ПСОВ. При обявяването и бяха ангажирани 147 общини, с 236 агломерации.
            -процедурата протече по изключително непрозрачен начин и все още няма официална информация кога, как и дали е завършила;
            -нарушен е принципа на доброто финансово управление – при финансирана подготовка на проекти за над 40 общини, се допуснаха проекти, за които подготовката течеше успоредно с процедурата, при наличие на висока степен на готовност на други общини и проекти;
           -не са приоритизирани проектите в чувствителните зони;
           -одобрени за финансиране са проекти като: Долна Митрополия-Тръстеник-Ясен за 120 М лева, курортен комплекс яз. Батак за 34 М лева, Каолиново за 35 М лева, с. Ягодово (общ. Родопи) и с. Катуница (общ. Садово) за 67 М лева, Чепинци-Негован-Световрачене за 96 мил. лева, Ахтопол (община Царево, при неуредена собственост на улици) за 39 мил. лева, Рудозем за 24 мил. лв.;
          -повеждане на местната власт, върху която се хвърля отговорността за „ниската проектна готовност” – най-честото оправдание за насочването на средствата в определена посока.
4. Не на последно място, проектите за воден цикъл на Пловдив и Добрич (общо близо 150 мил. лв.) са представени в Брюксел във вид и степен на подготовка, която не позволява одобрението им, защото не отговарят на базисните изисквания за финансиране. Вместо това МОСВ е предложило да подпише с тях „предварителен договор”, без да е настъпило фактическото им одобрение. Това са компромиси и нарушения, които нямат аналог и са отново направени под политически натиск за „свои” общини.
5. В тази група е и Костинброд, който за малко над 10 000 екв.ж. получава 100 млн.лв.

         Това са малки детайли от цялата налична информация, която предстои да бъде анализирана и представяна.
          Очаквайте още от нашите пресконференции и резултатите от сигналите, които сме изпратили до ЕК.Станете почитател на Класа