"Неохим" предлага по 5 лева дивидент на акция

"Неохим" предлага по 5 лева дивидент на акция
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    10.05.2023
  • Сподели:

„Неохим“ АД отново ще разпредели по 5 лева брутен дивидент на акционерите от печалбата за 2022 г. 

 

 

Дружеството е публикувало покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на 21 юни в Димитровград. Поканата и материалите към нея са публикувани на сайта x3news.com.

Дружеството приключи 2022 г. с рекордни приходи и печалба в размер на 70,1 млн. лева. Компанията изплати по 5 лева брутен дивидент на акция и през миналата година от печалбата за 2021 г.

Ръководството предлага на акционерите да бъдат разпределени общо малко над 12,9 млн. лева от печалбата.

Останалата част от печалбата за миналата година в размер на над 57,2 млн. лева се предлага да бъде отнесена като допълнителни резерви.

Ако бъде одобрен от акционерите, дивидентът ще започне за се изплаща от 17 август т.г., чрез Централен депозитар и ЦКБ или инвестиционните посредници.

 

0пкккмк

 

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от Централния депозитар, като акционери с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния отчет на дружеството и е гласувано изплащането на дивидента.

В последната година акциите на „Неохим“ поевтиняват с 25%, а пазарната капитализация на дружеството е малко под 100 млн. лева.

От средата на април дейността в предприятието е блокирана заради сериозна авария. За първото тримесечие то обяви силен спад на приходите и загуба на индивидуална основа. Консолидираният отчет ще бъде публикуван малко по-късно през този месец.

Станете почитател на Класа