Минималната заплата расте със 100 лв. всяка година

Минималната заплата расте със 100 лв. всяка година
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    15.09.2023
  • Сподели:

Минималната заплата ще стане 933 лв. от началото на 2024 г. А след това всяка година ще расте с около 100 лв. Това става ясно от указания на Министерството на финансите, които са изпратени на всички ведомства, за подготовка на бюджета за 2024 г. и актуализираните им прогнози за 2025-2026 г.

 

 

Според Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2024 г. минималната заплата трябва да бъде 50 на сто от средната за страната. И след това да бъде увеличавана от началото на всяка следваща година, така че да остане 50% от средната заплата. От Министерство на финансите вече са пуснали за обществено обсъждане проект за увеличение на минималната заплата от 1 януари 2024 г. от сегашните 780 лв. на 933 лв. Разчетите на Министерство на финансите показват, че от началото на 2025 г. минималната заплата трябва да бъде 1033 лв., а от 1 януари 2026 г. - 1140 лв. Бюджетните организации трябва да разработят прогнозите си за 2025-2026 г. като използват именно тези разчети за размера на минималната заплата.

Разчетите на Министерството на финансите показват, че след като бъде приложен механизмът минималната заплата да бъде 50 на сто от средната, всяка година минималното възнаграждение ще расте с около 100 лв. Това означава, че средната заплата ще нараства с около 200 лв. на година. А това вече е факт. През юни 2023 г. средната заплата е 1927 лв., показват данни на Националния статистически институт. Това е увеличение с 12,7%, или с 217 лв. спрямо същия месец на миналата година. Разчетите на Министерството на финансите показват, че това увеличение на възнагражденията ще се запази и през следващите години.

Ако прогнозата на министерството се сбъдне, в рамките на три години минималната заплата ще нарасне от 780 лв. на 1140 лв. Това представлява увеличение с 360 лв., или с над 46 на сто.

Ще бъде продължена и политиката за увеличение на заплатите на учителите. В указанията на Министерство на финансите е посочено, че средствата за образованието за периода 2024-2026 г. трябва да бъдат разчетени така, че да продължи политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средната им работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната заплата за страната за предходната година.

Дори с планираното увеличение на минималната заплата, България ще остане на последно място сред страните от Европейския съюз. В момента минималната заплата в страната е 780 лв., което прави 398,81 евро. Прогнозата на Министерство на финансите е от началото на 2026 г. минималната заплата да стане 582,87 евро. Това отново ще бъде най-ниската минимална заплата в ЕС, дори доходите във всички останали страни да бъдат замразени и да не бъдат увеличавани през следващите три години.

Най-близо до нас е Румъния, където минималната заплата в момента е 604,41 евро. След това са Латвия с 620 евро и Унгария 623,77 евро. С планираните увеличения на заплатите през следващите три години няма да достигнем тези страни, дори възнагражденията там да останат без промяна. В Германия в момента минималната заплата е 1997 евро, което е пет пъти повече отколкото в България.

Станете почитател на Класа