НСИ с оптимистични данни за България

НСИ с оптимистични данни за България
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    08.09.2023
  • Сподели:

През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает в България се увеличава с 1,7 на сто по предварителни данни на годишна база, съобщава НСИ.

 

 

Заетите лица в икономиката са 3 561 700, а общият брой отработени часове е близо 1,427 млрд. Структурата на заетостта по икономически сектори през второто тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие на 2022 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в индустрията и в аграрния сектор. 

На един зает се падат 11 880,5 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 29,7 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през второто тримесечие на 2023 г. се увеличава реално с 2,1 на сто в сравнение с второто тримесечие на 2022 г., а БДС за един отработен човекочас нараства реално с 2 на сто.

За разглежданото тримесечие равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 12 906,2 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 31,7 лв. за един отработен човекочас, сочат предварителните данни. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 10 359,9 лв.

БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 25,8 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2920,3 лв. БДС на един зает и 7,6 лв. за един отработен човекочас.

 

Станете почитател на Класа