Бързите кредити растат ли, растат

Бързите кредити растат ли, растат
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    17.05.2023
  • Сподели:

Бързите кредити, отпуснати от фирмите за бързи кредити, са 4,64 млрд. лв. към края на март при 3,9 млрд. лв. за същия период на миналата година, съобщи БНБ. Увеличението е драстично - със 733 млн. лв. или с 18,8% на годишна база.

 

 

От БНБ обясняват, че влияние оказват нетните продажби на кредити, които за последните дванадесет месеца са в размер на 93 млн. лева. Преобладават заемите над 5 години, които са за 2,07 млрд. лв. в края март. Те нарастват с 26,5% или 433,8 млн. лв. спрямо края на март м.г. и с 5,2% (102 млн. лв.) в сравнение с края на декември м.г. 

Кредитите за срок над 1 до 5 години са 966 млн. лева. Те нарастват с 9% (79,9 млн. лв.) на годишна база. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 1,28 млрд. лв. в края на март, като се увеличават със 17,2% (188 млн. лв.).

Бързите кредити за домакинствата нарастват с 18,6% на годишна база (510 млн. лв.) до 3,25 млрд. лв., докато кредитите за бизнеса са 1,18 млрд. лв. към края на първото тримесечие на годината и се увеличават с 16,8% (170,5 млн. лв.) в сравнение с края на март м.г.

Станете почитател на Класа