ЕК стартира европейски индустриален алианс за малки модулни реактори

ЕК стартира европейски индустриален алианс за малки модулни реактори
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    12.02.2024
  • Сподели:

Европейската комисия даде официален старт на Европейския индустриален алианс за малки модулни реактори заедно с необвързващи препоръки да се съкратят парниковите емисии до 2040 г. с крайна цел за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г.

 

 

 

В изявление от Комисията посочват, че на базата на проведена оценка на въздействието препоръчват намаляване на емисиите с 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Законодателното предложение се очаква от следващата комисия след европейските избори през юни 2024 г., предаде nucnet.org.

ЕК признава потенциалния принос на малките модулни реактори за постигане на целите за зелена енергия на съюза. Създаването на индустриален алианс за ММР цели подобряване на промишлената конкурентоспособност и осигуряване на надеждна верига на доставките и квалифицирана работна сила.

Според ЕК европейският енергиен сектор трябва да постигне пълна декарбонизация малко след 2040 г. на базата на нулеви и нисковъглеродни енергийни решения, включително възобновяеми енергийни източници, атомна енергия, енергийна ефективност, улавяне на въглерод и съхранението му, геотермална и хидроенергия.

Станете почитател на Класа