Предлагат работникът да плаща по-високи осигуровки

Предлагат работникът да плаща по-високи осигуровки
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    23.02.2021
  • Сподели:

Да се промени сега действащата схема на плащане на осигуровките у нас - 60% - за сметка на работодателя и 40% - за сметка на работника, като служителите да плащат по-високи и дори да поемат целите осигуровки.

 

Според проф. Емилия Ченгелова, която представи изследване по темата, по този начин ще се намали икономическият интерес на работодателя от недекларирана заетост и в същото време ще се увеличи интересът на работника, не само да има трудов договор, но и да бъде осигуряван върху пълната сума на брутното трудово възнаграждение.

 

Друга мярка е осъвременяване на трудовото законодателство, за да се изключат “вратичките”, които сега позволяват наемането на хора без договор.

 

Работодателите искат и да се въведе системи от бонуси и стимули за коректните фирми. 29 на сто е недекларираният труд в България, показва изследването на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Проучването е проведено сред 630 предприятия, в които освен работодателят, въпросник попълват и работниците.

Пет вида недекларирана заетост се използват у нас. Най-честата практика е работа на договор с фиктивни клаузи, като част от парите се дават на ръка.

На второ място се прилага практиката да не се плаща извънреден труд, както и да се ползват прикрити трудови договори - тоест сключва се граждански договор, за да не плаща работодателят осигуровки.

Едва след това се прилага практиката да се наемат хора без трудов договор, а на последно място е използването на фалшива самонаетост, обясни проф. Ченгелова.

91% от работниците и 83% от работодателите смятат, че недеклариран труд има, защото законите у нас оставят вратички.

Други фактори са ниските санкции, както и демотивацията на хората да плащат осигуровки, защото не вярват в здравната и пенсионната системи, показва още изследването.

 

Според заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров различни изследвания за сивата икономика у нас показват, че делът є намалява. За последните 10 години делът на икономиката на светло се е повишил от 64% до 80 на сто, допълни той.

Пандемията показа колко е важно работниците да се осигуряват на реалните доходи. Сега се видя, че на помощта на държавата може да се разчита, само ако бизнесът работи на светло, отбеляза и зам.-министърът на финансите Даниела Петрова.

 

Спазват правилата на ръководните постове

 

Най-много нарушения в Ямбол и Видин

Според усреднените оценки на работодателите и работниците, най-високи са дяловете на недекларираната заетост в областите Видин (33,5%), Ямбол (32,6%) и София-област (32,5%).

Най-ниските дялове са установени в областите Кюстендил (24,1%), Смолян (23,6%) и Търговище (21,1%), показва още изследването на АИКБ.

Най-много хора, които работят без да се спазват трудовите им права, има в секторите преработваща промишленост, строителство, ремонт на автомобили и селско стопанство.

Колкото по-ниско квалифицирано е дадено наето лице, толкова по-силно е уязвимо то към включване в практики на недекларирана заетост, обясни проф. Емилия Ченгелова.

По думите ѝ колкото по-високо в йерархията е наетото лице, толкова по-ниска е вероятността да работи без да се спазват трудовите му права.

 
Това се предлага като мярка срещу недекларираната заетост в страната в представената от Асоциация на индустриалния капитал в България Национална карта на недекларираната заетост, пише Труд бг.

 

Станете почитател на Класа