Искат наказание за важен за София прокурор

Искат наказание за важен за София прокурор
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    07.10.2023
  • Сподели:

Заместник-главният прокурор Мария Павлова внесе предложение до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да бъде образувано дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на административния ръководител на Софийската районна прокуратура Невена Зартова. Това съобщиха от пресцентъра на ПРБ.

 

 

Предложението е изготвено въз основа на доклад от тематична ревизия на работата по организацията, ръководството и контрола на дейността на СРП в периода 01.01.2022 г. - 31.07.2023 г., назначена със заповед на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов на 07.08.2023 г.

Екип от прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКП) е извършил 58 проверки на прокурори от СРП. Констатирани са данни за неритмичност и/или неупражнен ефективен надзор над наблюдаващите прокурори, а по част от досъдебните производства - данни за дисциплинарни нарушения или нарушения на организацията на работата. Само в два от случаите Невена Зартова е упражнила правомощията си за ангажиране на дисциплинарна отговорност на подчинените ѝ заради пропуски в работата.

В предложението се посочва, че липсата на адекватна реакция в тези случаи от страна на административния ръководител на СРП засилва недоволството на гражданите и се отразява негативно върху престижа на съдебната власт. Един от примерите за липса на организация и ефективен контрол е досъдебно производство срещу обвиняемия Ч.Б. от софийското село Лозен, водено за причиняване на смърт по непредпазливост на млада жена през април 2022 г. Проверката бе образувана, след като Ч.Б. бе привлечен като обвиняем за две убийства, извършени в началото на август 2023 г.

При инспекцията е констатирана още липса на мотивираност при разпределението на преписки и досъдебни производства, отклонение от правилата за разпределение на принципа на случайния подбор и неравномерна натовареност на прокурорите от отдел „Специализиран“ в сравнение с други отдели в СРП.

Проверени са и досъдебните производства, по които прокурор Зартова е осъществявала ръководство и надзор. Заключенията на ревизиращия екип са, че разследванията не са провеждани ритмично, в някои случаи е имало бездействие, постановления за удължаване на законоустановения срок от упълномощени от нея заместник районни прокурори в СРП, което се явява в противоречие със закона. В резултат на това част от разследванията не са приключили в разумен срок. Констатирана е и липса на ефективен контрол по отношение на спрените досъдебни производства.

С оглед констатациите от проверката заместник главният прокурор Мария Павлова предлага Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Невена Зартова по Закона за съдебната власт заради допуснати от нея нарушения и неизпълнение на служебни задължения.

 
 

Станете почитател на Класа