След ОЛАФ и Спецрокуратурата погна секретарите на президента Пламен Узунов и Илия Милушев

След ОЛАФ и Спецрокуратурата погна секретарите на президента Пламен Узунов и Илия Милушев
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    02.02.2021
  • Сподели:

 

 

Специализирана прокуратура разследва длъжности лица от МВР заради данни за потенциална измама и закононарушения при изпълнение на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“

Специализирана прокуратура  разследва длъжности лица от МВР заради данни за потенциална измама и закононарушения при изпълнение на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ за закупуване на превозни средства за нуждите на Министерството на вътрешните работи, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.

От държавното обвинение съобщават, че на 06.01.2021 г. Върховната касационна прокуратура е изпратила в Специализирана прокуратура материали, получени от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Предоставените данни се отнасят до разследване относно потенциална измама и закононарушения при изпълнение на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ за закупуване на превозни средства за нуждите на Министерството на вътрешните работи.

Сделката, която европейската агенция е проверявала, е по обществена поръчка от март 2017 година.

Договорът с доставчика е сключен в началото на 2018 година. Според ОЛАФ споразумението за безвъзмездно финансиране между МВР и Европейската комисия е нарушено, като са закупени автомобили от стари запаси, вместо нови полицейски коли за всякакви терени. ОЛАФ препоръчва в бюджета на Евросъюза да бъдат възстановени близо 6 милиона евро.

Според проверката има основания да се счита, че служители на МВР, които едностранно са променили условията на поръчката, вероятно са извършили злоупотреба със служебно положение съгласно българския Наказателен кодекс, засягащо финансовите интереси на ЕС.

Обществената поръчка за доставка на автомобилите е била в периода март - април 2017 година, когато служебен министър на вътрешните работи е Пламен Узунов, сега секретар на президента.

По повод свързването на името на Узунов с казуса, от прессекренариата на държавния глава разпространиха договора за закупуване на автомобилите. От там подчертават, че той е сключен няколко месеца след края на мандата на служебното правителство.

Към Прокуратурата на Република България е отправена препоръка за образуване на съдебно производство срещу длъжностни лица от МВР за злоупотреба с власт и облагодетелстване на трета страна. Съгласно чл.127, ал.1 от НПК, получените от ОЛАФ доклади са един от основните видове писмени доказателствени средства.

След анализ и преценка на относимостта, с постановление на наблюдаващия прокурор от Специализирана прокуратура, получените от ОЛАФ материали са обединени към материалите по дело, свързано с разследване на възможна „търговия с влияние“.

По същото досъдебно производство, в качеството им на обвиняеми, са привлечени две лица, на които са повдигнати и предявени обвинения по чл. 321, ал.6 от НК и по чл. 282, ал.2 от НК. Освен деянията, по които лицата са обвинени, предмет на разследване са и търговия с влияние, както и извършени корупционни и длъжностни престъпления. Именно това обуславя обединяването на получени материалите от ОЛАФ към делото за „търговия с влияние“.

По досъдебното производство активно се извършват действия по разследването, с оглед осигуряване на обективност, пълнота и всестранност на фактите и обстоятелствата, подлежащи на доказване, така и с оглед на законовото изискване обвинение да не почива единствено на установеното в докладите по разследванията на Европейската служба за борба с измамите (чл.127, ал. 2 от НПК).

Предстоят разпити, назначаване на експертизи, оценка и анализ на събраните доказателства, прецизиране на предявените обвинения спрямо привлечените като обвиняеми лица. При събиране на доказателства е възможно привличането като обвиняеми и на други лица.

За предприетите действия от страна на ПРБ е информирана и Европейската прокуратура.

За момента сме казали, каквото имаме по въпроса с доклада на ОЛАФ, коментира по-късно ръководителят на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова.

„Каквото Специализираната прокуратура има да каже по въпроса, касаещ доклада на Европейската служба за борба с измамите, т.нар. ОЛАФ, е изписано в съобщението. На този етап не бих искала да коментирам нищо повече. Каквото сме имали да съобщим, е съобщено.

Нека да оставим наблюдаващия прокурор по делото и разследващите органи в лицето на следователи от нашия следствен отдел да си свършат работата. С последните промени в НПК докладите на ОЛАФ, както и ревизионните доклади на един орган по приходите в лицето на НАП вече имат доказателствена тежест и могат да бъдат приобщени в материали по касателно досъдебно производство. Разбира се те подлежат на анализ, проверка, оценка, наред с останалите доказателства“, каза още Маджарова.

„Намеци в съобщението на Специализирана прокуратура, което е качено на сайта, не бих казала, че има. Не мисля, че е нужно аз да правя трактовка и разбор на текстовото съдържание на каченото съобщение. Толкова, доколкото ОЛАФ е компетентен орган, те са със строго лимитирани компетенции, наблюдаващият прокурор също си изпълнява задълженията и е направил някаква преценка. Затова единият доказателствен източник в лицето на доклада на ОЛАФ е приобщен към материали по конкретно досъдебно производство“, посочи още Маджарова.

 

 

 

 

Станете почитател на Класа