Пазарните сътресения през 2022 г. са намалили активите на пенсионните фондове в България

Пазарните сътресения през 2022 г. са намалили активите на пенсионните фондове в България
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    29.04.2023
  • Сподели:

Сътресенията на пазарите от миналата година са оказали въздействие върху активите на пенсионните фондове в България. Активите и на универсалните пенсионни фондове, и на професионалните, и на доброволните фондове отчитат понижения през 2022 г. в сравнение с 2021 г.

 

Това се вижда от данните за пенсионното осигуряване през 2022 г., публикувани на сайта на Комисията за финансов надзор (КФН).

Що се отнася до броя осигурени лица, при универсалните и професионалните схеми има увеличение през миналата година в сравнение с 2021 г. По-малко са обаче осигурените лица в доброволните схеми.

Универсални пенсионни фондове

Осигурените лица в универсалните пенсионни фондове нарастват с 1,83% през 2022 г. до 3 947 760 души от 3 876 646 души през 2022 г.

Най-много са осигурените лица в УПФ „Доверие“ – 1 029 181 души, в сравнение с 992 693 души през 2021 г. Броят на осигурените лица във фонда се увеличава с 3,67% за една година, а пазарният му дял съгласно броя осигурени лица е малко над 26%.

На второ място по брой осигурени лица е ЗУПФ „Алианц България“ със 754 779 души при 770 143 души през 2021 г., т.е. има намаление от почти 2%. Дружеството достига малко над 19% пазарен дял по брой на осигурените лица.

На трето място е УПФ „ДСК-Родина“ със 748 333 души при 689 557 души година по-рано, като има ръст от 8,52% на осигурените лица в този фонд. Пазарният му дял според броя осигурени достига 18,96%.

Нетните активи на пенсионните фондове обаче намаляват с 1,16% през 2022 г. в сравнение с 2021 г. до 16,548 млн. лева от 16,743 млн. лева.

УПФ „Доверие“ е лидер на пазара и по размер на активите с 4,3 млрд. лева, като те остават относително стабилни в сравнение с 2021 г. Пазарният дял на фонда според размера на активите е 25,84% през миналата година.

УПФ „ДСК-Родина“ е на второ място по размер на активите с 3,3 млрд. лева при 3,2 млрд. лева за предходната година, т.е. дружеството е съумяло да увеличи активите си с малко над 3% за една година. Пазарният му дял е 19,94% според размера на активите.

ЗУПФ „Алианц България“ е на трето място по размер на активите с 3,27 млрд. лева при 3,45 млрд. лева година по-рано, или активите на фонда намаляват с 5,21% за една година. Пазарният му дял според размера на активите е 19,75%.

УПФ „ОББ“ е лидер по средния размер на натрупаните средства на едно осигурено лице – малко над 5 хил. лева за 2022 г. при над 5200 лева през 2021 г. Следва УПФ „ЦКБ-сила“ с 4837,03 лева през 2022 г. и УПФ „ДСК-Родина“ с 4408,95 лева.

Професионални пенсионни фондове

Броят осигурени лица в професионалните пенсионни фондове се увеличава с 1,53% през миналата година в сравнение с предходната до 321 918 души от 317 049 души, показват данните на КФН.

Пазарните лидери по брой на осигурените лица и размер на активите са същите като при универсалните фондове – ППФ „Доверие“, ППФ „ДСК-родина“ и ППФ „Алианц България“.

Осигурените лица в ППФ „Доверие“ са 76 157 души през 2022 г. при 71 755 души през 2021 г., като се увеличават с 6,13% на годишна база. Пазарният дял на дружеството според броя осигурени лица е 23,65%.

В ППФ „ДСК-Родина“ през 2022 г. са осигурени 56 210 лица при 52 215 души през 2021 г., като увеличението достига 7,65%. Пазарният дял на дружеството според броя осигурени достига 17,45% през миналата година.

Осигурените лица в ЗППФ „Алианц България“ са 47 728 души през 2022 г. при 48 383 души през 2021 г., т.е. има спад от 13,53%. Пазарният дял на фонда достига 14,83%.

Нетните активи на професионалните фондове достига 1,361 млрд. лева през 2022 г. при 1,413 млрд. лева през 2021 г., или намаляват с 3,68%.

Нетните активи на ППФ „Доверие“ достигат 317,876 млн. лева през миналата година при 330,218 млн. лева през 2021 г., като намаляват с 3,73%. Пазарният дял на фонда според размера на активите достига 23,35%.

Нетните активи на ППФ „ДСК-Родина“ достигат 254,413 млн. лева, като намаляват с 2,44% в сравнение с 2021 г. (260,785 млн. лева). Пазарният дял на дружеството според размера на активите достига 18,69%.

Нетните активи на ЗППФ „Алианц България“ през 2022 г. достигат 226,106 млн. лева в сравнение с 247,899 млн. лева през 2021 г., като намаляват с 8,79%. Пазарният дял на дружеството според размера на активите през 2022 г. достига 16,61%.

Доброволни пенсионни фондове

Броят на осигурените лица в доброволните пенсионни фондове през миналата година намалява до 643 582 души от 646 027 души през 2021 г., или с 0,38%.

Пазарен лидер е ДПФ „Алианц България“ с 211 245 осигурени лица при 213 351 души през предходната година. Спадът на броя осигурени лица е почти 1%, а пазарният дял на фонда според броя осигурени лица е 32,82%.

На второ място е ДПФ „Доверие“ със 142 267 осигурени лица при 144 177 души за предходната година, което представлява спад от 1,32%. Пазарният дял на фонда достига 22,11%.

Броят на осигурените лица в ДПФ „ДСК-Родина“ достига 119 538 души през 2022 г. при 122 791 души през 2021 г., а пазарният дял според броя осигурени лица е 18,57%.

Активите на допълнителните пенсионни фондове достига 1,3 млрд. лева, като спадат със 7% за една година.

ДПФ „Алианц България“ е лидер с нетни активи за 568,622 млн. лева през 2022 г. при 632,42 млн. лева млн. лева през 2021 г. Намалението достига 10%. Пазарният дял на дружеството според размера на нетните активи е 44,09%.

Нетните активи на ДПФ „ОББ“ са в размер на 182,339 млн. лева през 2022 г. и нареждат фонда на второ място по този показател. За една година активите му спадат с 4,82%, а пазарният му дял достига 14,14%.

ДПФ „Доверие“ е на трето място с нетни активи за 159,586 млн. лева през миналата година и пазарен дял от 12,38%. През 2021 г. нетните активи на фонда са за 181,951 млн. лева, т.е. за една година има спад от 12,29%.

Според средния размер на натрупаните вноски на осигурено лице лидер е ДПФ „ОББ“ – 4021,50 лева през 2022 г. при 4279,99 лева през 2021 г.

ДПФ „Алианц България“ е на второ място с 2691,77 лева, а ДПФ „Пенсионноосигурителен институт“ е на трето място с 2118,60 лева.

Станете почитател на Класа