Рециклирането на матраци вече е факт

Рециклирането на матраци вече е факт
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    17.08.2023
  • Сподели:

На 16-ти август 2023 г. се проведе Ден на отворените врати на площадката за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци в с. Петърч, Община Костинброд. Площадката е създадена от “Биоком” ЕООД по демонстрационен проект, финансиран със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

 

 


Събитието предизвика сериозен обществен интерес от страна на медии, представители на общинската администрация, производители и търговци на матраци, неправителствени организации и граждани.

 

07мм

 

Сред гостите бяха г-н Трайко Младенов - Кмет на Община Костинброд, г-н Борислав Борисов – Кмет на село Петърч, инж. Теодора Гогова – Заместник-кмет на Община Костинброд, г-н Мариян Младенов – общински съветник, инж. Красимир Дебеляшки - Еколог на Община Костинброд, г-н Димитър Георгиев – Ръководител на Общински Инспекторат. Г-жа Гена Събева, Управител на “Биоком” ЕООД, бенефициент по проекта, представи основните акценти в процеса на събирането, подготовката за повторна употреба и рециклирането на употребявани матраци.

 

04мм

 

Бяха демонстрирани и съставните материали и евентуалните вторични продукти, които могат да бъдат произведени от тях в полза на кръговата икономика.

 

06мм

 

Бяха дефинирани 3 стъпки за действие, за да може процесът да се случи по най-правилния начин и да обхване възможно най-широка аудитория, а именно:


● Промяна в потребителското поведение на хората


● Ангажираност на общините за разделното им събиране и правилно
насочване на отпадъка


● Ангажираност на търговците на матраци и местата за настаняване като
най-близки до отпадащите от употреба матраци


Споделени бяха добри практики от Европа след направено проучване и посетени реални площадки. Посочени бяха изискванията за постъпилия на площадката матрак, за да може той да бъде подготвен за повторна употреба или рециклиран, а именно, да не са намокрени и силно замърсени с химически материали, да са съхранявани и превозвани така, че да са запазени сухи, т.е. търси се най-бързият път от леглото до площадката за рециклиране.
Г-жа Гена Събева заедно с г-жа Рени Величкова, Производствен директор, демонстрираха разделянето на матрака на съставните му части, които при различните видове матраци могат да включват:


● Дървесина - обикновено тя е в рамка при еднолицевите и плоскост от
ОСБ. Този материал може да се рециклира и да се използва за
направата на ПДЧ. Рециклират се на 100%;


● Стомана - това са пружините в ядрото на някои матраци. Те са от телове
с дебелина до 2 мм и заемат голям обем. Необходимо е да се пресоват
и оформят в бали. Рециклират се на 100%;


● Нетъкан текстил - в повечето случаи е закрепена към друг материал и е
трудно отделянето й. Подлежи на енергийно оползотворяване в
лицензирани съоръжения;


● Силиконова вата - в повечето случаи е закрепена към друг материал и е
трудно отделянето й подлежи на енергийно оползотворяване в
лицензирани съоръжения;


● Мебелен иглонабит филц - възможно е рециклирането му в нов такъв;


● Полиуретан - замърсен полиуретан. Полиуретанови елементи от
матрака с прикрепени към тях други материали или силно замърсени.
Може да се оползотворят енергийно на 100%;


● Чист полиуретан - чистият полиуретан, който няма залепени други
материали, може да се рециклира по два основни метода.


Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, приветства факта, че такъв обект съществува на територията на общината и сподели за няколко инициативи в посока подкрепа на кръговата икономика, за рециклиране на строителни материали, текстил и други.

 

01мм

 

Г-н Младенов заяви, че гарантира подкрепа и организирани акции, сезонни кампании в общината, за призоваване на гражданите за разделно събиране на едрогабаритните отпадъци и поставяне на специални контейнери за матраци и мека мебел.

 

02мм


„Радвам се, че още един проект с европейско финансиране ще се развива на територията на община Костинброд. Още една дейност по пътя ни към чиста и екологична община! Казвам още една, защото на територията на община Костинброд се намира едно от най-големите и развити депа за битови отпадъци. Общината е и партньор в проект в областта на кръговата икономика и управлението на строителните отпадъци.”

 

03мм


На събитието присъства и Кметът на с. Петърч – г-н Борислав Борисов, който изказа удовлетворение от факта, че проектът и площадката създават работни места в селото, тъй като наетите работници са местни лица.

Станете почитател на Класа