Икономическата комисия не прие предложенията за промени в експорта на отбранителна продукция

Икономическата комисия не прие предложенията за промени в експорта на отбранителна продукция
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    18.05.2023
  • Сподели:

Парламентарната икономическа комисия не прие на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, внесен от Министерския съвет на 18 април. Законопроектът бе представен от заместник-министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова, съобщи БТА.

 

 

Измененията са свързани с прилагане на последните промени в европейското законодателство в областта, които са приети с регламент на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година. „С него се въвеждат нови разрешения за предоставяне на техническа помощ за изделия с двойна употреба, индивидуално или глобално разрешение за износ на изделия с двойна употреба за голям проект“, уточни Щонова.

Разпоредба от проектозакона предвижда възможността министърът на икономиката и индустрията да спира действието на удостоверението за регистрация за срок до шест месеца, в който забранява извършването на дейността до отстраняване нарушението на изискванията. Предвижда се също ресорният министър или оправомощени от него длъжностни лица да могат спират с мотивирано решение действието на издадено удостоверение за срок до 60 дни или да отнемат с мотивирано решение издадено удостоверение, когато са настъпили различни обстоятелства.

„За нас това е тревожно, доколкото лицензите се дават от междуведомствена комисия и ни се струва логично този, който дава лицензи, да бъде същият, който ги отнема, отлага или променя“, коментира Даниел Лорер от парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“, като към неговото мнение се присъедини и Румен Гечев от „БСП за България".

Текст от проектозакона предвижда индивидуално или глобално разрешение за износ за голям проект по отношение по вид или категория изделия с двойна употреба да се издава за един или повече конкретни вносители и крайни потребители в една или повече определени трети държави за целите на конкретен голям проект.

Разрешението е със срок на валидност до четири години, освен при надлежно обосновани обстоятелства, свързани с продължителността на проекта.

Гечев попита какво значи голям проект, като поиска да има съответен критерий. Депутатът настоя и за уточнение кой ще определя и на основата на какъв разговор ще се издава лиценз за една или четири години.

Станете почитател на Класа