Системата на допълнителното пенсионно осигуряване натрупа активи за над 17 млрд. лв.

Системата на допълнителното пенсионно осигуряване натрупа активи за над 17 млрд. лв.
  • Written by:  classa.bg***
  • Date:  
    04.03.2021
  • Share:

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към края на миналата година са акумулирани нетни активи на стойност 17,29 млрд. лева лв. В сравнение с края на 2019 г. когато нетните активи на пенсионните фондове бяха в размер на 15,626 млрд. лв., те нарастват с 10,67 на сто или 1,668 млн. лв. Това показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

 

 

Малко над 4,819 млн. души се осигуряват допълнително за пенсия в четирите вида пенсионни фондове към края надекември 2020 г. Спрямо година по-рано техният брой нараства с 1,18%.

 

Най-много хора, или по-конкретно над 3,8 млн. души, се осигуряват в универсалните пенсионни фондове (УПФ). Там вноските са задължителни за всеки работещ, роден след 31.12.1959 г. и осигурен при условията и по реда на част първа от Кодекса за социално осигуряване. Размерът на вноската за УПФ е 5% от осигурителния доход на работника, като 2,2% е за сметка на осигуреното лице, а 2,8% - за сметка на осигурителя.

 

 

В края на 2020 г. средният размер на натрупаните средства за УПФ на едно осигурено лице е 3826 лв. и се покачва с 360 лв. спрямо края на 2019 г,, когато сумата е била 3466 лв. Очаквано, натрупаната сума при мъжете е по-голяма – 3995 лв., докато жените имат по партидите си средно 3646 лв.

 

Най-много средства в УПФ са акумулирани при хората на възраст между 50 и 54 години. В техните партиди има средно по 4850 лв. към 31 декември 2020 г., при 4457 за 2019 г.  Хората между 60 и 64-годишна възраст, за които предстои първи да получат пари по втория стълб имат натрупани суми средно в размер 4344 лв.

 

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2020 г. възлизат на 217 млн. лв., като се увеличават с почти 9% в сравнение със същия период на 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата е в размер на 58,4 млн. лв.

 


 

 

Станете почитател на Класа