ГИС АЛИАНС отбелязва Международния Ден на ГИС Технологиите

ГИС АЛИАНС отбелязва Международния Ден на ГИС  Технологиите
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    14.11.2018
  • Сподели:
ГИС Алианс отбеляза Световния Ден на ГИС Технологиите 2018 с Конференция в Град Хотел София. Този международен празник обединява професионалисти от цял свят, които ползват и развиват
ГИС технологиите.
Представители на бизнеса, администрацията и академичната общност се събраха за да станат съпричастни с най-новите тенденции и решения внедрени в България през 2018 г. Конференцията на ГИС Алианс стана част от стотиците подобни събития организирани на пет континента, демонстриращи как ГИС технологиите подпомагат и намират все пo-широко приложение във всички аспекти на ъвременното общество.Основна тема на събитието тази година бяха Location Based Services ( LBS )-ГИС услуги предлагани съобразно местоположението на клиента.
На конференцията своите най-нови решения в тази област представиха 14 български софтуерни компании и научни организации работещи в областта на ГИС технологии те. Демонстрирани бяха решения базирани на многообразие от продукти и платформи с приложения във всички сфери на съвременната индустрия и административно управление. Своите поздравления поднесоха редица наши и чуждестранни гости сред които и представители на Организацията на Обединените Нации (ООН) , Норвежки Кадастър, МРРБ, Съюза на Архитектите и много други.
ГИС Алианс декларира своята решителност да работи за утвърждаване и опуляризиране на Географските Информационни Системи като достъпна среда,подпомагаща администрацията и бизнеса, както и държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до развитието и внедряването на ГИС, употребата и достъпността на геоданните, както и при контрола на тяхното изпълнение, и да посредничи в диалога между ГИС компаниите и администрацията като насърчава партньорството между публичния и частния сектор.
 
За ГИС Алианс
9aaaas
 
 
ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании от сферата на географските информационни системи и геодезията. Членовете на ГИС Алианс работят за улесняване и подпомагане на процеса по развитие и въвеждане на ГИС технологии в България, включително и създаване на условия за образователни програми по темата. Учредители на ГИС Алианс са водещи български технологични компании:
 
3
Давид Холдинг
 
4as
Датекс
 
5raa
Каниско
 
6assw
 
Колма
 
7asde
Мапекс
 
 
8asas
ТехноЛогика.

Станете почитател на Класа