Защо Безос забрани Пуър Поинт

Защо Безос забрани Пуър Поинт
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    08.09.2018
  • Сподели:

В последното си годишно обръщение основателят и главен изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос напомни правилото си, че „Пауър Пойнт" е забранен по време на оперативките. Това, с което той го заменя, дава ценни напътствия за всеки лидер и предприемач.

Според най-богатият човек в света „повествователната структура" е много по-ефективна от приложението за презентации. Безос признава, че новите служители първоначално изпадат в културен шок по време на срещите, защото вместо да гледат булети и акценти на слайдове на екрана, трябва да седят тихо и в продължение на 30 минути да четат 6-странични бележки, които са структурирани с истински изречения, с всички глаголи и съществителни, които трябва да има една развита тема. След като всички прочетат бележките, започва обсъждането, което според Безос е много по-ефективно от „Пауър Пойнт". Но защо е така?

Разказването на истории може да не е толкова важно за оцеляването на човешкия род, като намирането на храната, но се доближава по значение. Антрополозите казват, че откриването на огъня е крайъгълен камък в човешкото развитие. Освен за готвенето на храната то е осигурило още едно важно предимство. Хората са седели около лагерните огньове, разказвайки си истории, които са служили като инструкции, предупреждения и вдъхновения. Невролозите потвърждават с експерименти това, което знаем от векове – възприемаме заобикалящия ни свят чрез разказ. Говорим, разказвайки истории, и което е важно за лидерството – хората помнят и запазват информацията по-ефективно, когато тя се представя под формата на история, а не на акценти. Просто казано, мозъкът не е създаден, за да задържа информация, която е структурирана като булети на слайд. Ако все пак искате да покажете нещо на аудиторията, нека да са илюстрации, а не текстове на слайд. Визуализациите са много, много по-мощни. Ето защо, ако включите диапозитиви в презентацията си, използвайте повече снимки, отколкото думи – и не използвайте булети. Никога.

Аристотел е бащата на убеждаването. Преди повече от 2000 години той разкри трите елемента, които всички аргументи трябва да притежават, за да бъдат ефективни. Нарече ги етос, патос и логос. Етосът е достоверността на комуникатора, логосът е логиката – т.е. аргументът трябва да се обръща към разума. Но етосът и логосът нямаше да са ефективни без емоция – патоса. Учените са открили, че емоцията е най-бързият път към мозъка. С други думи, ако искате вашите идеи да се разпространят, историята е най-доброто средство, за да заразите други хора с тези идеи. Безос признава, че чете истории, които клиентите пишат, и ги препраща към съответните мениджъри. Често, казва милиардерът, техните истории са по-проницателни от данните. А Amazon използва хиляди показатели и статистики за измерване на успеха. „Забелязах, че когато историите и данните се разминават, често разказите са по-достоверни", отбелязва той. И допълва, че е много важно ръководните кадри да могат да проверяват показателите с интуицията и инстинктите си. Безос разбира, че логиката (данните) трябва да се ожени за патоса (разказа), за да бъде успешен бизнесът.
Историите информират, осветяват и вдъхновяват – а това е всичко, което предприемачите се стремят да правят.

Станете почитател на Класа