Швеция е лидер в иновациите

Швеция е лидер в иновациите
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    26.06.2018
  • Сподели:

Равнището на иновации в ЕС продължава да се подобрява, но са необходими допълнителни усилия, за да се подсигури конкурентоспособността на Европа в световен план, според публикуван тази седмица от Европейската комисия сравнителен доклад на иновациите за 2018 г.

„Настоящото издание на доклада показва за пореден път, че Европа разполага със силни позиции в областта на науката, но не постига очакваните резултати в областта на иновациите", заяви Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите.

Швеция отново е лидер в областта на иновациите в ЕС. След нея се нареждат Дания, Финландия, Нидерландия, Обединеното кралство и Люксембург, който тази година се присъединява към групата на водещите новатори. Германия спада към групата на силните новатори. България е на предпоследно място, преди Румъния.

Като цяло, резултатът на ЕС в областта на иновациите се е увеличил средно с 5,8% от 2010 г. насам. През последните 8 години резултатите са се подобрили в 18 държави от ЕС, а са се влошили в 10. Най-големи подобрения са постигнали Литва, Малта, Нидерландия и Обединеното кралство, а най-сериозно са се влошили резултатите в Кипър и Румъния.

Списък на водещите държави в ЕС в отделни области, свързани с иновациите:

– Дания – човешки ресурси и благоприятстваща иновациите среда;
– Люксембург – привлекателни научноизследователски системи;
– Франция – финансиране и подкрепа;
– Ирландия – иновации в малките и средните предприятия (МСП), заетостта и продажбите;
– Белгия – мрежи за иновации и сътрудничество.

В световен мащаб ЕС настига Канада, Япония и Съединените щати, като запазва по-добрите си резултати спрямо Китай, но разликата бързо намалява, тъй като Китай се е подобрил почти три пъти по-бързо от ЕС. Съюзът изостава прямо Южна Корея, но през следващите години се очаква постепенно разликата да намалее.

Има подобрение при широколентовия достъп, човешките ресурси и привлекателността на системите за научни изследвания, особено чрез международни съвместни публикации. Публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност като дял от БВП остават под нивото от 2010 г. Очакванията са през следващите две години ЕС да постигне подобрение в областта на иновациите с 6%.

Станете почитател на Класа