Програма на Siemens пести 20 на сто от еленергията

Програма за енергийна ефективност на Siemens в Кемнат, Бавария е намалила годишните разходи за енергия с 20% или с повече от 500 000 евро, съобщиха от компанията. Програмата ще изплати инвестиционните разходи от 1.9 млн. евро за4,5 години. В същото време производствената база отделя 1/4 по-малко въглероден диоксид – намаления с над 2700 тона на вредните емисии. Това е количество равно на въглеродния диоксид (CO2), който се произвежда от лек автомобил при около 18 млн. км пробег.
Повече от 100 от общо 300 производствени бази на компанията вече са преминали през така наречения „Siemens преглед за енергийна ефективност”. В резултат консумацията на електроенергия в производствените звена на компанията е спаднала средно с 11% между 2006 и 2010. В същото време, тяхната ефективност по отношение на първична енергия и отоплението се е увеличила с почти 1/4.
Постигнатите спестявания в Кемнат се дължат на четири стъпки – вместо стари газови котли за топлинна енергия, са инсталирани котли за биомаса, които използват гориво от дървени пелети. За управление на пиковите натоварвания на мощностите се използва един допълнителен котел на природен газ, а електроенергията се доставя от комбинирано производство на природен газ, която едновременно произвежда и топлинна енергия. Новата технология води до намаляване на разходите за отопление с над 60 на сто. вентилаторите, помпите и системите за климатизация се регулират с помощта на честотни преобразуватели.
В момента сензори за въглероден диоксид измерват качеството на въздуха и вентилационната система се коригира според нуждите. Спестявания се постигат и чрез използването на последно поколение енергоспестяващи флуоресцентни лампи, които автоматично регулират подаваната светлина въз основа информацията подавана от сензори за дневната светлинна и датчици за движение. И не на последно място, всички сгради са свързани с напълно обновена, ефективно охладителна система.

Станете почитател на Класа