"Законно" изсичат гората край Златица

Вече трети ден се сече гора от брези и акации - естественият спасителен пояс, отделящ последните къщи на град Златица от хвостохранилището и медодобивния комбинат.

Гората е залесена с доброволен труд на хората от града.

Почвата там е увредена с арсен и тежки метали и трудно вирее растителност. Местното население и граждански организации са поискали от полицията и общината спешна намеса да се спаси гората, защото тя е единственото, което предпазва хората и домовете им от вредните въздействия на съседното металургично предприятие.

Трети ден хората се опитват да прогонят резачките на фирмата-изпълнител с жива верига, но без особен успех.

Жителите са сезирали и районната прокуратура в Пирдоп.

След заплахата за масово преграждане на републиканския път, Общинският съвет на гр. Златица взе решение да проведе извънредна сесия днес.

Снощи граждани и общински съветници са пазили цяла вечер гората си от доизсичане.

Фирмата-оператор „Абу Петър"ООД, регистрирана в Несебър, е показала договор за наем с МЗХ, по силата на който предстои да „прочисти" и други горски масиви в съседните общини Мирково, Челопеч, Чавдар, Антон, Пирдоп и Копривщица.

Гражданите и екологичните организации от Средногорието се питат защо политиците и медиите се занимават с текстове за бъдещи опасности - в Закона на горите, лифтовете на Витоша, Морската градина - Варна, а си затварят очите за извършването на жестока, безсмислена сеч в миньорските градчета.

news.bg


Станете почитател на Класа