50 милиона лева за научни програми

50 милиона лева за научни програми
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    11.05.2018
  • Сподели:

50 милиона лева ще бъдат отделени за финансиране на 11 научни програми в различни направления през следващите 4 години. Целта е научните постижения да се обвържат с потребностите на хората, обясни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

В списъка с програми, който ще се разширява занапред има такава за културно-историческото наследство, за опазване на околната среда, за електронното здравеопазване, за диагностика на дарена кръв. Министър Вълчев обясни какво се цели в програмите и как те ще функционират:

„Да обвържат финансирането на научните изследвания с важни обществени задачи и потребности. По една програма, в общия случай, ще се финансира един проект, който ще обедини всички научни организации и висши училища в една област. По-добре да направим една лаборатория, до която да имат достъп всички, отколкото да финансираме 5 лаборотории, всяка, от които няма да бъде достатъчно добра,колкото, ако финансираме една."

Програмите са изработени съвместно с представители на академичната общност, отразяват потребностите на хората и са съгласувани със секторните министерства. В програмите са включени 2.5 милиона лева за стипендии за докторанти и пост-докторанти.

Станете почитател на Класа