Подкрепа за проф. Юлиан Куюмджиев и съпругата му

Подкрепа за проф. Юлиан Куюмджиев и съпругата му
  • Публикувана от: 
  • Дата:  
    02.03.2019
  • Сподели:

Изразявам категоричната си солидарност с проф. Юлиан Куюмджиев и съпругата му проф. Полина Куюмджиева. Подкрепа декларира и целият състав на Управителния съвет на СБЖ. Председателят - г-жа Тодорова, вече подписа писмото и го изпрати на вниманието на ректора на Академията в Пловдив.

 

Юлиан и Полина Куюмджиеви са заплашени от ръководството на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" с уволнение. Преподавателите стават неудобни заради острото си неодобрение срещу предложението на ректора да присъди степента "Доктор хонорис кауза" на г-жа Менда Стоянова. Знаете, че с това звание се удостояват единствено на хора, които имат заслуги в областта на изкуството, науката и образованието. В случая, заслугата на г-жа Стоянова е нейната похвална активност за отпускане от страна на държавата на 1. 100. 000 лева за ремонт на Академията през 2017 г Политическо лице да стане носител на почетното звание на Академията, с ректор проф. Милчо Василев, е повече от скандален прецедент. Академичният съвет взима решението с няколко гласа "Против" и "Въздържа се". Мотивът - приноса за осигуряване на пари за ремонт. Изразяването на различно мнение не бива да бъде причина за саморазправи, гонения или репресии. Още повече към академични преподаватели.

 

Освен Съюзът на българските журналисти, остър протест срещу заплахата да бъдат отстранени проф. Юлиан Куюмджиев и съпругата му проф. Полина Куюмджиева, изразяват и от Съюза на българските музикални и танцови дейци и неправителствената международна организация ПЕН клуб.

 

Радвам се и на публично изразената подкрепа от страна на Маестро Герган Ценов.

 

Направете го и Вие, приятели и колеги!

 

Академията и вложените средства от 1 млн. и 100 000 лева са: държавна институция и публични държавни средства. Уважавам г-жа Менда Стоянова като финансист и политик, но в пълен жанров дисонанс е тя да нареди името си до творци като Марин Големинов, Юри Буков, Николай Кауфман, Теодосий Спасов, Лазар Николов, Милчо Левиев и Красимира Стоянова, които също са удостоени с титлата „доктор хонорис кауза" на Академията.

Г-жа Менда Стоянова може би трябваше да бъде отличена с грамота, почетен знак или под друга форма.

 

Ние, данъкоплатците, сме длъжни да изразим позиция по горния казус.

 

Моят глас е в зашита на проф. Юлиан Куюмджиев и проф. Полина Куюмджиева.

---
* бел.ред.- Иван Върбанов е магистър от Музикалната Академия "П.Владигеров" (оперно пеене) и СУ "Св. Кл. Охридски", (ФЖМК, "журналистика и медии"), Главен секретар на СБЖ.

Станете почитател на Класа