Австралия обяви океана за защитена зона

Австралия официално установи в четвъртък най-голямата защитена морска зона в света за опазване на околната среда. Това са над 2,3 милиона квадратни километра от океана.

"Официалното обявяване на защитените морски зони отговаря на предизборните обещания и представлява значителен ангажимент към дългосрочно опазване и устойчиво използване на океаните около Австралия в дългосрочен план", заяви австралийският министър на околната среда Тони Бърк.
Създаването на тази конкретна област е предназначено за защита на застрашени видове, като например сините китове, зелените костенурки и няколко вида акули.
Обявяването на защитената морска зона идва след няколко години на проучвания и консултации, въпреки опозицията на рибарите, които твърдят, че хиляди работни места ще бъдат загубени и риболовната индустрия и другата промишленост, свързана с аквакултурите ще пострадат сериозно.
По-голямата част от около 80 хиляди предложения, получени по време на процеса на проучване, подкрепят плана на правителството да се създаде най-големия морски резерват в света, каза министърът.
Бърк заяви още, че е наясно с въздействието на този проект върху местната крайбрежна икономика и увери, че въпросните сектори може да получат помощ от 100 милиона австралийски долара.
Въпреки че новите морски резервати са проектирани, за да се сведе до минимум въздействието им върху индустриите и практикуващите развлекателни дейности, правителството признава, че ще има последствия за някои рибари и то ще подкрепи тези, които са засегнати", обеща Бърк.

Станете почитател на Класа