Пестенето от култура е пестене от достойнство и свобода

ДА СПАСИМ ТЕАТЪР "ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ" Казанлък

ОБРЪЩЕНИЕ ДО БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ


Във връзка с проведения конкурс за длъжността „Директор” на Общински театър „Любомир Кабакчиев” и полученият резултат след конкурса, ние, целия екип на театъра, заявихме своето категорично несъгласие с избора на нов Директор и обявихме Граждански протест.

Според нас избора на некомпетентен и неангажиран Директор би довел единствено и само до унищожаване на театъра. С последващите действия от страна на общинското ръководство, в частност от Кмета на Община Казанлък, ни бе оказан явен натиск, че ако не приемем този избор, ще се прибегне до преструктуриране на „репертоарния” театър в „открита сцена”.

С това стана ясна истинската цел на Кмета на Общината и причината за манипулирания и компрометиран конкурс. Убедени сме, че подобен акт би довел до пълна депрофесионализация и тотално заличаване на Театъра от театралната карта на България.Това е в противоречие с обещаните директиви за Културна политика на управляващата партия и в частност с предизборното послание на Г-жа Стоянова за „връщане на самочувствието на Казанлък” и третия преоритет в управленската и програма, а именно „Съхраняване на духовността и превръщането на Казанлък в Културно-историческа столица на България.”

Апелираме, да обърнете внимание на сериозния проблем и да не позволявате да се унищожи един достоен Културен институт. Ние няма да позволим! Подкрепете ни!

С уважение,
Целият екип на Общински Театър „Любомир Кабакчиев” Казанлък


Театър “Любомир Кабакчиев” е създаден  на 15.04.1998 г. на Общото събрание на НЧ “Искра”, като естествен продължител на театралните традиции на Община Казанлък и е офциално обявен на 20.10.1998 г. Театър “Любомир Кабакчиев” функционира като Общински културен институт от 1 януари 2001 година. За десет театрални сезона, театъра успя да завоюва свое място в театралното пространство като един колкото нов, толкова и стар и в същото време интересен, атрактивен и обичан от всички Културен храм.В структурата си театъра включва 44 щатни служители, в това число 20 професионални актьори  Първият Директор на театъра и всъщност негов основател е Васил Самарски, сега Председател на Общински съвет Казанлък. Актьорски състав: Стефка Едрева, Мариана Вълкова, Мария Стоянова, Соня Деянова, Светлана Бургазова, Олена Шидерова, Ирена Дунавска, Петя Янкова, Мара Бонева, Мария Енева, Наталия Дукова, Силвия Драгиева, Атанас Чопов, Неделчо Неделчев, Георги Антов, Костадин Попов, Стефан Марков, Калин Иванов, Галин Гущеров, Асен Таков. 

Репертоарът на театъра е много разнообразен. Включва 25 театрални заглавия - атрактивни детски пиеси, български и чужди заглавия за тийнейджърска и възрастна публика, моноспектакли, камерни и масови, авангардни и класически. Театърът е единствения професионален в Розовата долина и обслужва територия с население над 200 000 души.  От своето създаване  до сега театърът е изиграл над 3000 представления – в Казанлък, региона и странта. В това число не влизат участията в над 30 театрални фестивала в страната и чужбина.

 

Станете почитател на Класа