Най-голямото неравенство в доходите за целия ЕС е в България. Защо?

Най-голямото неравенство в доходите за целия ЕС е в България. Защо?
  • Автор:  Румен Гълъбинов
  • Дата:  
    18.05.2018
  • Сподели:

В България има най-голямо неравенство между доходите – най-богатите 20% от населението получават средно над 8 пъти повече от най-бедните 20% от населението, сочат данни на Евростат. Това е най-голямото неравенство в целия ЕС.


По-точно, данните на Евростат показват, че съотношението е 8,2 към 1.

 

В страни като Финландия, Чехия, Словакия и др. съотношението е около 3,5 към 1. В страни като Испания, Италия, Гърция съотношението е около 6,5 към 1.

 

В България също така неравенството се увеличава най-много за последните 10 години от целия ЕС. През 2008 година най-богатите у нас са получавали 6,5 пъти повече спрямо най-бедните, а през 2017 година разликата е 8,2 пъти.

 

Същевременно средната работна заплата в България изостaва между 5 и 10 пъти в сравнение със старите страни членки на ЕС и над два пъти спрямо новите.

 

Какви са причините?

 

1. Административна и политическа корупция – България е най-корумпираната държава е ЕС.

 

2. Сива икономика – нивото на сивата икономика на България е около 30%, което е двойно на средното и сме на първо място в ЕС.

 

3. Най-нисък Брутен вътрешен продукт на глава от населението в ЕС.

 

4. Ниска добавена стойност на икономиката ни.

 

5. Неефективна данъчна система с очевидни пропуски в събиране на данъци от големите данъкоплатци.

 

6. Много ниски преки чуждестранни инвестиции.

 

7. Влошаване на бизнесредата.

 

Освен статистиката за социалното неравенство, социологическите проучвания сочат, че 91 от българите смятат разликите между доходите за твърде високи – според проучване на „Евробарометър” от април т. г.

 

Също така 81 процента смятат, че правителството трябва да вземе мерки да намали неравенството до средното равнище за ЕС. Това означава, че има сериозен потенциал за промяна в политическия пейзаж и всичко зависи от „играчите” в политиката.

 

Животът в София е с 30% по-скъп от средното за страната. Необходимите средства за издръжка на живота на четиричленно домакинство в София са над 3000 лв. месечно.

 

Данните на БНБ показват тенденция към намаляване на спестяванията в ниските депозитни групи и възходящ тренд при високите.

 

Поддържането на нисък стандарт на живот се прави от нашите политици изкуствено. А българите постепенно се изнасят да търсят щастието си в чужбина.

 

Може да достигнем средния  стандарт на ЕС чак след едно поколение, но ако увеличим производителността си. Ръстът на производителността е важен, защото той генерира растеж плюс конкурентноспособност.
Сега България има най-ниската производителност на труда в ЕС.

 

Времето обаче си тече и през следващите години страната ни ще преживее още спад в населението.

 

Числата на „Евростат” и „Евробарометър” показват, че проблемът с доходите и неравенството в България е ужасяващ.

 

 

Таблица за неравенството в доходите в страните от ЕС и три европейски страни извън ЕС. Източник: Евростат

 

 

 

Най-голямото неравенство в доходите върви ръка за ръка с най-ниските доходи в ЕС. Едно от обясненията е не само лошата икономическа и политическа конюнктура, а практиката на роботодателите да плащат ниски заплати, дори когато могат да си позволят по-високи за служителите си.
Прочетена 1844 пъти

Станете почитател на Класа