Росина Станиславова: НЕ МОЖЕ ЛЪЖАТА ДА Е ПО-СИЛНА ОТ ИСТИНАТА

Росина Станиславова: НЕ МОЖЕ ЛЪЖАТА ДА Е ПО-СИЛНА ОТ ИСТИНАТА
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    01.03.2021
  • Сподели:

Г-жо Станиславова, бяхте обвинена от страна на общинския съветник от ГЕРБ Георгиев, а после и от групата на ГЕРБ в общинския съвет в София, че като кмет на район сте ръководител на проект за патронажна грижа, който се изпълнява от районната администрация и така сте спечелила допълнително средства към заплатата си. В конфликт на интереси ли сте вие и Вашият екип по този проект?

 

 

Този проект стартира и се изпълнява заради ситуацията с Ковид-19 в Европа а и в целия свят. Когато хората са възрастни, безпомощни, болни, карантинирани, за тях трябва да са полагат адекватни грижи. Когато решихме да кандидатстваме по този проект пред Министерството на труда и социалната политика, ние питахме служителите в администрацията дали не биха искал да станат ръководители на проекта, но те отказаха, защото нямат необходимия опит. До момента не е имало големи проекти, които те да управляват. И нямаше нищо по-логично от това кметът да поеме отговорност и да стане ръководител на проект в социалната сфера. Чрез този проект пряко се реализира социалната политика на района. Всеки, който е гласувал за избора ми на кмет, има очаквания във всяка сфера. Какво би станало, ако не бяхме участвали в този проект? Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ не е имал никакви обструкции по отношение на ръководния екип на проекта и ние сме изпълнили всички условия. Патронажната грижа в район Красно село е един от най-успешно изпълнените проекти на територията на столична общини.

 

 

Има ли закононарушение при назначаването Ви за ръководител на този проект?

 

 

Според юристи на администрацията и външни експерти, до които се допитахме, сключеният договор не противоречи на закона. Едната страна по договора е кметът на района, сключил договор с Министерство на труда и социалната политика, а другата страна е ръководителят на проекта - физическото лице Росина Станиславова. Липсата на противоречие се дължи на дуалистичния статут на субекта. Нещо повече - с подаване на проектното предложение ние сме уведомили управляващия орган кой е ръководител на този проект.

 

 

А морален ли е подобен акт?

 

 

Считам, че да. При липса на други възможности за предоставяне на социалните услуги, поемането на лична отговорност е задължително. От друга страна, няма нищо порочно в това за положен допълнителен труд да се получава допълнително възнаграждение, което впрочем би следвало да е елемент от всяка „дясна“ политика.

 

Вие ли сте единственият кмет, който е ръководител на такъв проект или има и други районни кметове и заместник кметове, които управляват подобни социални проекти?

 

За мен е напълно необяснимо защо опонентите от управляващото мнозинство се опитват да изкарат като нещо много порочно опитът на районите администрации да управляват социалните проекти на собствен терен. Нали всички говорят за децентрализация? С тези проекти – за Патронажната грижа и Топъл обяд, се даде възможност на районните администрации да управляват сами нуждите на района. Когато става дума за социални потребности целта е да се достигне до всеки нуждаещ се. Или пък атаката срещу мен беше предприета с цел да се запази съществуващия монопол!?

 

 

Всеки проект има предвидени разходи за администриране. Колко точно пари взехте Вие и управляващият екип на проекта?

 

 

Много тежки манипулации бяха направени по този въпрос. Истината е, че сумите за подобни проекти се отпускат на база на потребителите на услугите. За район Красно село това са 230 човека, а общият бюджет по проекта е 365 хил. лв. Има и райони с по-голям бюджет. В рамките на този бюджет са включени разходи по две направления. Първото е свързано с хората, които обслужват тази патронажна грижа-доставчици, шофьори, диспечерски център, които доставят храна и лекарства. Единната ставка от 104 хил. лв. е процент от общата сума на проекта. С тези пари се осигуряват дезинфектанти, шлемове, ръкавици, предпазно облекло и всичко необходимо при посещение на болни от Ковид-19. Важно изискване на проекта е и неговата популяризация. В тази сума влиза също дължимото по трудово възнаграждение на управленския екип – около 40 хил. лв. От тази сума моето възнаграждение за целия период на изпълнение на проекта е 7 хил. лв. Тази сума не е взета от залъка на болни хора, каквито клевети се изсипаха по мой адрес, а е определена въз основа на европейска методология, законово регламентирана. Тя се определя на базата на основно трудовото възнаграждение , а моето като кмет на район е 2 400 лв.

 

 

Истина ли е, че тези средства са дарени за програмата „Топъл обяд“, защото се появи и такива информации?

 

 

Ние изпълняваме паралелно два проекта - Патронажна грижа и Топъл обяд. Вторият проект се финансираше от Агенцията за социално подпомагане и до края на 2020г.се плащаше само за храната на 200 човека. При нас обаче имаше много повече заявки и всички хора, които желаеха да се възползват от услугата, отговарящи на критериите бяха включени. Тогава преценихме, че не е морално да лишаваме от услугата хора с по 363 лв. пенсия и затова взехме решение да включим всички желаещи. Финансирането беше не само от страна на ръководния екип, а и от страна на хора от администрацията.

Понякога сме финансирали обяда на 80 човека на ден, за които АСП не е било предвидено финансиране за брой над 200 потребители. Не сме се хвалили с това решение, защото го считахме евтин пиар, но сега го съобщавам, защото е обидно да бъдем обвинявани заделата, които сме направили. Нещо повече - ние не само сме инвестирали личните възнаграждения от проект „Патронажна грижа“ в проект “Топъл обяд“, но и сме давали от месечните си възнаграждения, за да подкрепим най-уязвимите. От 1 януари тази година АСП премахна ограниченията и вече се финансират всички, които искат да се възползват от услугата и отговарят на изискванията.

 

 

Попитаха ли Ви от Демократична България за Вашето становище по обвиненията на ГЕРБ, преди да се разграничат от Вас?

 

 

Преди решението за снемането на доверието не са искали обяснение от мен. Седмица по-рано съм предупредила ръководството, че се готви кампания срещу мен във връзка с постигнатото от моя екип децентрализация по Социални проекти финансирани с европейски средства.

В Демократична България вероятно са наясно как се управляват европейски проекти, затова и за мен е по-скоро необяснима тяхната реакция.

 

 

Как смятате да реагирате?

 

 

Тъй като, според общовалидните правни норми във всяка цивилизована правова държава „всеки се смята за невинен до доказване на противното“, възнамерявам незабавно да потърся защита на своите граждански права срещу всеки опит за публично злепоставяне и клевета пред компетентния съд. Не може лъжата да е по-силна от истината.

 

 

 

1kar

 

 

В. Класа зададе въпроси към Министерството на труда и социалната политика:

 

 

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната информация:

 

 

Информация за общия брой сключени договори с бенефициенти – общински администрации, в т.ч. и за районни администрации в София, Пловдив и Варна, по следните процедури:

 

Процедура BG05M9OP001-2.028 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1”;

 

 

Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“;

 

 

 

Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“;

 

 

 

Процедура BG05М9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”.

 

 

 

В колко от сключените договори за проекти с бенефициенти общински администрации, в т.ч. и районни администрации в София, Пловдив и Варна по горепосочените процедури, кметове и заместник кметове на администрацията изпълняват функциите на ръководител по проекта?

 

 

 

 

 

 

Станете почитател на Класа