НС облекчи режима за купуване на лекарства при епидемии

Депутатите решиха да се облекчи режима при закупуването на лекарства по време на епидемии. Това стана с гласуването на промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Новите норми създават възможност със средства от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, да могат да се заплащат лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които обаче не са включени в списъка с необходимите за профилактика или лечение при епидемии лекарства.

БНР/Хоризонт

Станете почитател на Класа