28 % от строителните фирми в България са фалирали

По данни на Камарата на строителите за първите 9 месеца на годината в България е регистрирано намаление на поръчките с 30 % – 35 %, а приблизително 28 % от строителните компании са прекратили своята дейност, предаде кореспондентът на БГНЕС във Варна.
Това съобщи управителят на националната компания за недвижими имоти „Форос” Добромир Ганев, който се позова на данни от анализа на пазара на жилищни имоти у нас за деветмесечието. Той допълни, че още по-сериозна е цифрата по отношение на броя на затворилите агенции за недвижими имоти, който е между 30 % и 40 %. Ганев каза още, че за проблемите в сектора свидетелстват и издадените строителни разрешителни, които намаляват рязко, връщайки се на нива от 2005 г. През второто тримесечие на годината са издадени 1892 разрешителни за строеж на жилищни сгради, което на годишна база представлява понижение с 32 %. Подобва е ситуацията и при разрешителните за строеж на административни и други сгради, които според статистиката на НОИ намаляват съответно с 26,85 % и с 24,33%.Важна тенденция по отношение на новоиздадените разрешителни за строеж на жилищни сгради е намаляването на площа и общия брой апартаменти в сградите, т.е. новопланираните обекти са значително по-малки в сравнение с предходната година. Издадените през второто тримесечие на 2009 г. разрешителни за строеж на жилищни сгради с РЗП са 637 484 кв.м. и общ брой апартаменти в тях – 4506, което е съответно с 61,38 % и 62,13 % по малко в сравнение със същия период на 2008 г. Причините за това са както намаленият обем на преките чуждестранни инвестиции, така и ограниченият кредитен ресурс, свитото търсене, по-високият риск и др. За периода януари – август 2009 г. преките чеждестранни инвестиции в страната са размер на 1952, 4 млн. евро. Понижението спрямо същия период на 2008 г. е с 2652,9 млн. евро или 57,61 %. Постъпленията от инвестиции в недвижими имоти на чужденци са в размер на 389,7 мил. евро, при 972,2 млн. евро за януари – август 2008 г. или с 59,92 % по малко.
Свиването на имотния пазар намира израз преди всичко в понижаването на броя на регистрираните покупко-продажби на недвижимо имущество, заяви Ганев. Той допълни, че през първата половина годината са сключени 87 459 сделки при 134 891 през същия период на 2008 г., което е понижение от 35,16 %. Подобна е ситуацията и по отношение на ипотечното кредитиране. През първите 9 месеца на годината са отпуснати жилищни кредити в размер на 733,96 млн. лв. при 2395, 07 млн. лв. за същия период на 2008 г. Понижението е в размер на 67,69 %. По думите на Ганев основен купувач на пазара на недвижими имоти е българинът. За разлика от последните години, когато неговият дял при покупка на жилищен имот бе 70 – 80 %, от общия обем на сключените сделки, в момента този дял е близо 92 %. Останалите 8 % са на руснаци и на гражбани на бившите руски републики. Най-търсени остават двустайните апартаменти (60 – 70 кв.м.). Търсят се както нови, така и стари жилища. Новите обичайно се предпочитат заради по-дългия период на експлоатация, а старите заради по-ниските цени и по-доброто отношение на чиста жилищна площ и цена. Средната сума, която купувачите заплащат на пазара в момента за подобно жилище в някой райони на големите градове като София, Варна и Бургас е от 40 000 евро до 55 000 евро.Интересна тенденция за Варна и Бургас е търсенето на къщи за постоянно живеене в околните села, при това от млади семейства. Причината е значително ниската цена. Ганев даде пример, че в село, отстоящо на 15 – 30 км. от Варна, може да се закупи нова къща с дневен тракт и 2 спални на цена от 20 000 – 25 000 евро, докато в града за тази сума може да се закупи единствено боксониера. Управителят на „Форос” съобщи още, че цените на недвижимите имоти през периода януари – септември 2009 г., и в часност на жилищните имоти, се отличава с изключителна динамика в нисходяща посока. Тяхното средно понижение е в размер на 12,51 %. Най-много са намалели цените на новото строителство – средно с 13,75 %. Цените на старото монолитно строителство са се понижили с 12,51 %, а на панелните жилища с 11,61 %. В териториално отношение, най-голям спад се наблюдава в Русе -19,53%, София -17,25% и Благоевград -15,79%. Във Варна понижението е с 10,98%, в Пловдив -12,70% и в Бургас -11,55%.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа