Създават информационна система за обмен на бизнес инициативи между София и Атина

Информационна система за обмен на бизнес инициативи и информация между София и Атина ще бъде създадена в рамките на проект „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между София и Атина в областта на туризма”. Проектът бе представен днес в Столична община от изпълняващия длъжността кмет на София Минко Герджиков. Срокът за реализация е 18 месеца, а стойността на проекта е 276 млн. лв.
Сред специфичните цели на проекта е да се създаде Стратегия за развитие на туризма в Столична община. В рамките на проекта ще бъдат издадени двуезични брошури- 300 броя на български и гръцки и 300 броя на български и английски, в която ще бъдат представени добрите практики в областта на туризма в Столична община и в Атина. Ще бъдат издадени и 300 брошури, които ще представят обектите от Софийска света гора. В рамките на проекта ще бъдат проведени обучения на 70 общински служители в междуобщинско сътрудничество и местно икономическо развитие.

/ Агенция Фокус /

Станете почитател на Класа