След обещано дарение от Пеевски: В Пазарджик отменят продажбата на гората на Црънча

След обещано дарение от Пеевски: В Пазарджик отменят продажбата на гората на Црънча
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    11.05.2020
  • Сподели:

 

По повод дарението кметът Тодор Попов обяви на брифинг, че благодари за изключителния жест на Пеевски и декларира, че още в началото на идната седмица ще има сесия

В 12,30 ч. в понеделник ще се проведе извънредното заседание на Общински съвет-Пазарджик, на което ще трябва да бъде отменено решение №79 от 29 април т.г. за продажбата на 368 дка гора в землището на село Црънча.

В мотивите на председателя на ситипарламента Хари Харалампиев се посочва, че след вземане на решението за продажбата е постъпило писмо от г-н Александър Георгиев - представител на "Интръст" ЕАД - София, с което се заявява намерение за дарение в размер на 700 хиляди лева, което ще бъде направено в деня, следващ отмяна на решението на ОбС, като волята на дарителя е 350 хиляди лева да бъдат използвани за създаване на парк на името на Св. великомъченик Георги Победоносец с със съоръжения за игра на деца и за отдих на жителите на Црънча.

А останалите 350 хиляди лева се даряват за издръжката и развитието на волейболния отбор "Хебър". Волята на дарителя, изразена в официалното писмо, подписано от шефа на директорския борд на „Интръст“ ЕАД Александър Георгиев, е общинските съветници да отменят решението си, с което се обявява таен търг за продажба на гората над село Црънча.

Едноличен собственик на капитала на дружество“ Интръст“ е народният представител и издател на „ Телеграф медиа“ Делян Пеевски.

"Налице е нов факт, настъпил след приемане на решение №79 от 29 април 2020 г., който променя обстоятелствата, въз основа на които съветът е взел решението си", е написано в предложението за отмяна на продажбата на гората.

По повод дарението кметът на община Пазарджик Тодор Попов обяви на брифинг, че благодари за изключителния жест на Делян Пеевски и декларира, че още в началото на идната седмица ще има сесия. Според волята на дарителя парите ще бъдат преведени по сметката на община Пазарджик веднага на следващия ден, след като решението бъде отменено.

Жителите на Црънча благодариха на депутата Делян Пеевски за дарението, с което спаси гората в землището на селото, със специална декларация, приета на общоселско събрание. 

Ето какво се казва в благодарствената декларация на хората от Црънча: 

Ние црънчани-жители и живущи в с.Црънча,Пазарджишко, на свое общоселско събрание от 10.05.2020 г.,

 

Д Е К Л А Р И Р А М Е  С Л Е Д Н О Т О:

 

Благодарим за подкрепата и оценката дадена от фирма „Интръст”-АД и едноличния й собственик г-н Делян Пеевски за достойното поведение на хората от Црънча в защита на отказа от продажба и връщане на публичния характер на собствеността на Црънчанската гора, като част от грижата ни за опазване на природнтото и културно богатство на България.

 

Приканваме общинските съветници в община Пазарджик да спазят изразената воля на Дарителя и публично поетия ангажимент от Кмета г-н Тодор Попов, като отменят съответните решения за продажба и смяна на публичния характер на имота на Црънчанската гора.- съответно на Рещение №:79/29.04.2020 г., и Решение№: 113 /27.07.2017 г.на ОбС, Пазарджик.

Изразявайки своята загриженост и тревога от състоянието на културно-историческото наследство в гората над Црънча, настояваме да се предприемат от Община Пазарджик, РИМ.-Пазарджик и другите компетентни органи и институции спешни спасинителни мерки за спиране на иманярските набези, проучване и социализиране на археологическите обекти в района на с.Црънча.

 

С оглед целесъобразното и прозрачно разходване на средствата обещани като дарение в полза на с.Црънча предлагаме същите да бъдат разходвани и контролирани съобразно съвместно одобрени проекти от страна на Дарителя и населението на селото чрез съответните им представителни органи и структури на гражданското общество. 10.05.2020 г. Общоселско събрание с.Црънча, Пазарджишко. 

10.05.2020 г. Общоселско събрание с.Црънча, Пазарджишко

 

Проект!

 

Р Е Ш Е Н И Е №:01/10.05.2020 г.

Днес , 10.05.2020 г. , общоселското събрание на жителите и живущите в с.Црънча, общ.Пазарджик, проведено на открито на стадиона на селото, при спазване на изискуемите противоепидемични мерки,

 

Р Е Ш И:

Приема Декларация на селската общност изразяваща позицията на селската общност отхвърляща намеренията за продажба и осъществената смяна на собствеността на Црънчанската гора от публична общинска в частна такава. Възлага на Кмета на с.Црънча и Обществения съвет за развитие на селото своевременно да запознаят ръководството на общината и общинския й съвет, както и при необходимост да отстояват изложената в нея позиция на населението на с.Црънча.

 

 

 

Станете почитател на Класа