1159 са слабите оценки от изпита по математика след 7 клас

1159 са слабите оценки на изпита по математика след седми клас. Това стана ясно вчера в Министерството на образованието и науката по време на представянето на анализа на резултатите от проведеното външно оценяване сред седмокласниците.
„27 974 ученици са се явили на изпита по математика, техният среден успех е 3,70 и той е сравним с успеха, постигнат миналата година – 3,76.“ Това обясни Евгения Костадинова, директор на дирекция „Политика в средното образование“ към МОН. Тя допълни, че тази година няма ученик, който да е изкарал пълен брой точки на изпита по математика. Процентът на добрите оценки обаче е съизмерим с миналата година. Те са 51,82% за тази година, докато през 2008 г. са били 51,89%. Във връзка с посочената като изключително трудна задача 35, заради която се инициира подписка от ученици и родители, бе посочено, че процентът седмокласници, отговорили на нея, е 11,01%.
От обявените резултати за изпита по български език и литература стана ясно, че на изпита са получени 49 слаби оценки. Явили са се 28 056 ученици, като общият успех е 4,62. Зам.-министърът на образованието Кирчо Атанасов обясни, че няма големи разминавания на резултатите от проведеното външно оценяване по български език и литература след седми клас, затова и няма основание да се променя скалата на оценяване.

Станете почитател на Класа