Рекорден спад на безработицата

Рекорден спад на безработицата
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    16.05.2018
  • Сподели:

По данни на Агенцията по заетостта през април 2018 г. се достигна най-ниското равнище на регистрирана безработица, считано от декември 2008 г. насам, съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Тенденцията на свиване на безработицата продължава, като през изминалия месец равнището се установява на 6.4 на сто, отчитайки намаление от 0.4 процентни пункта спрямо март 2018 г. и от 1.2 процентни пункта на годишна база.

Регистрираните безработни в края на април са 210 973, като числеността им се свива с 4.8 на сто спрямо предходния месец и с 15.4 на сто спрямо година по-рано. Новорегистрираните безработни през април са 19 927 . От тях 1155 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. От началото на годината експертите – активиране, медиаторите и посредниците в бюрата по труда са активирали 23 498 души.

Дейността на бюрата по труда е насочена и към заети, учащи и пенсионери, като само през април 475 са извършилите регистрация като търсещи работа лица.
Данните на Агенцията по заетостта сочат, че на работа през месеца са постъпили 22 049 души, като над 95 на сто от тях са устроени в реалната икономика. В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през април в субсидирана заетост са включени общо 877 души, в т.ч. 511 по схеми на ОП РЧР, 304 по програми и 62 по мерки.

На първичния пазар са заявени 24 619 работни места, като 85.5 на сто от тях са от частния сектор. Работните места, свързани със сезонната заетост през месеца, са 8 226, отбелязвайки ръст на месечна и годишна база, съответно с 24,1 на сто и с 16,8 на сто.

Анализът по икономически дейности на заявените свободни работни места на първичния пазар показва, че най-голям е делът им в хотелиерството и ресторантьорството (28.2 на сто), преработващата промишленост (19.2 на сто), търговията (13.9 на сто), селското, горското и рибното стопанство (6.8 на сто), строителството (5.9 на сто) и др.

Най-търсените през април професии с посредничеството на Агенцията по заетостта, са персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост; работници в селското, горското и рибното стопанство; оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; помощници при приготвяне на храни; чистачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.

Прочетена 142 пъти