Внимание – френски измамник с бизнес в България, Част 2

Внимание – френски измамник с бизнес в България, Част 2
  • Автор:  classa.bg***
  • Дата:  
    30.06.2016
  • Сподели:

След като ви информирахме за естонската схема за измами на Лоран Дешаро, френският гражданин, който живее в България, нека да поговорим за неговите компании и как те биват използвани в схемите му.

 

 

 

 


В Естония той беше собственик на 10 фирми, всичките от които в последствие бяха закрити:


Bytes & More OÜ

Smart Direct OÜ
Happy Technologies OÜ
Digital Millenium Solutions OÜ
Consultancy and Outsourcing Resources Europe OÜ
Optimal Security Solutions OÜ
Digital Millenium Ventures OÜ
P&K Consulting OÜ
Bienvenue OÜ(which first name was Complus Consulting OÜ)
Advanced Automotive Engineering OÜ

 

Заедно с корупцията, създаването на много компании също е един от начините на французина да прикрива следите си и да остане недосегаем за правосъдието – той отваря много на брой компании в държавата, в която ще извършва измамите си и започва да извършва междуфирмени трансфери на средства, под формата на кредити, с цел да се усложни проследяването на парите и тяхното крайно местоположение, в случай че бъде разследван.


Някои от съществуващите му чуждестранни компании са:


Vetinari Investment AG (Швейцария)

CMOT International AG (Швейцария)
Black Swan Ventures LLP (Англия)
Digital Millenium Venture Ltd. (Англия)
Unifiedpay Ltd (Англия)
9247-5334 Quebec Inc. (Канада)
COMPLUS CONSULTING (Франция)
Complus Consulting Inc(САЩ)
DAZIBAO Inc(САЩ)


Друг негов способ за прикриване на следи е използването на фирмите от развитите страни за собственици на местните компании, които се използват в измамите му. Например, всичките му български фирми(споменати по-долу) са собственост на някоя от фирмите от Швейцария, Англия, Канада, САЩ, Франция. Така че ако бъде съден в България за данъчни и финансови измами, то тази чужда собственост на съответната му българска фирма ще направи разследването по-сложно, особено за мързеливата ни прокуратура и полиция, които най-вероятно няма да продължат разследването в чужди държави, особено в толкова развити такива.


Българските фирми на Дешаро са:


"Комплюс Консултинг БГ" ЕООД

"Блексуон Пеймънт сървисис" ЕООД
"Ънсиин Инвест Мениджмънт" ЕООД
"ДАЗИБАО ПЪБЛИШИНГ" ЕООД
"Блексуон Кепитъл" ООД

 

Тези български компании, подобно на вече затворените естонски такива, използват междуфирмени кредити помежду си и причината е същата – да се затрудни проследяването на паричните потоци и местоположението на откраднатите средства, в случай на съдебни дела.

Можем да заключим, че корупцията плюс сложната форма на собственост плюс междуфирмените кредити са използваните като щит от Дешаро методи за скриването му в сянка и избягването на правосъдие.

 

Като доказателство на тези думи можем да започнем от Естония, където той измами правителството и редица местни фирми за няколко милиона евро, използвайки фирмата си Bienvenue OÜ(чието първо име бе Complus Consulting OÜ). След като започнаха съдебните дела за връщане на данъци и кредити, собствеността на фирмата, а следователно и нейните задължения, бяха прехвърлени на неговия пълномощник, или по-скоро марионетка, Симеон Ганчев, а след това на американската му компанияComplus Consulting и някак си той имаше „късмет"(не без помоща на естонските данъчни служители Terje Kriiseman и Kadri Perillus) и му беше позволено да закрие Bienvenue OÜ, без да плати нищо – защото щом няма компания, няма и от кого да бъдат търсени парите.


Дешаро често използва едни и същи имена за фирми, в различните държави, в схемите си за пране на пари. Например в България, неговата фирма "Комплюс Консултинг БГ" ЕООД първо бе получател на парите, откраднати чрез естонската Bienvenue OÜ(бившата Complus Consulting OÜ), а след това същата бе използвана за измамата на една международна фирма, за няколко имилиона долара, като отново не му бяха повдигнати обвинения – следователно засега той няма нужда да прехвърли фирмата и/или да я закрие.


Анализирайки компаниите на Дешаро, можем да заключим, че техният бизнес цикъл е следният:


1. Регистрация
2. Стартиране на ужким легален бизнес, който да бъде използван за данъчни и фирмени измами
3. След като измамата бъде разкрита, собствеността на фирмата бива прехвърляна на някой от неговите служители или на други негови фирми
4. Закриване на компанията, така че да няма юридическо лице, от което да се търсят парите обратно.


Засега българските му фирми са на фаза 1 и 2 и просто е въпрос на време, те също да завършат пълния бизнес цикъл. Единственото условие за това е, той и фирмите му да бъдат разследвани от полицията и НАП, но по-правилния начин, не както досега, когато полицията получи сигнал от чуждестранна фирма, която французинът бе измамил с няколко милиона долара и след което нищо не последва.

Станете почитател на Класа