Има комисия, има проблем

Петчленна комисия ще следи от догодина за конфликт на интереси в държавната администрация, но решенията й няма да важат за изборните длъжности. Това предвиждат промените в Закона за предотвратяване на конфликт на интереси, внесени от МС за разглеждане в пленарна зала.
За всички е ясно, че кабинетът иска да изчисти всички негативи, свързани с корупционни и други лоши практики, и това няма как да не се адмирира. Какво обаче налага създаването на такава комисия, при положение че в момента във ведомствата инспекторатите също следят за конфликт на интереси, включително и с попълване на декларации от страна на чиновниците?
Неясен остава и въпросът как пет души, които ще дублират функциите на съда, ще обхванат близо 80 хиляди държавни служители. И без това у нас си имаме достатъчно такива комисии, които имат съдебни функции. Комисията „Кушлев“ иска налагане на запор на имоти, а съдът ги отнема, но членовете на комисията получават заплати. Комисията от защита на дискриминацията също действа като съд, като постановява глоби, но и там решенията се обжалват пред истинския съд. Това не пречи да се наливат средства в този орган.
Проблемът е дали от прекалени амбиции не се създава структура, която вместо да решава казуси, да ги задълбочава.


Станете почитател на Класа