31% от циганите считат COVID-19 за конспирация

31% от циганите считат COVID-19 за конспирация
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    29.05.2020
  • Сподели:

31% от ромите виждат конспирация в съществуването на COVID-19. Въпреки това в кв. «Столипиново» над 90% са взели персонални мерки, най-вече относно миене на ръцете, дезинфекция на жилищата и носенето на маска.

Това показват данните от доклада на «Извънредното положение в големите малцинствени квартали, 13 март — 13 май 2020 г.». Анкетирани са хора от двата ромски квартала «Столипиново» и «Факултета».

Източник: news.bg

До дни след началото на извънредното положение «ромите» бяха обрисувани като заплаха за опазване здравето на нацията от новата опасност.

Проучването регистрира на първите тенденции в резултат от тези действия. То показа обостряне на някои проблеми с бедните и сегрегирани общности, сред които:

— Подлагане на унижения и тормоз от страна на държавните органи

— Довеждане до ръба на физическото оцеляване

— Отваряне на огромна бездна на недоверие към авторитетните източници на решения, както и към самото знание за действителността

Източник: news.bg

Почти две трети от анкетираните жители на Столипиново са имали неприятни взаимодействия с патрулиращи полицаи. Въпреки любезното отношение на някои служители, преобладават ситуациите на грубо и унизяващо поведение и дори случаи на насилие.

На въпроса: Бяха ли различни мерките другите квартали спрямо съседните, 94% от хората в «Столипиново» са отговорили с да, само 6% са дали отговор не. Във «Факултета» 83% от респондентите са дали също положителен отговор на този въпрос.

По отношение на доходите в кв. «Столипиново» данните показват, че медианният доход в преди извънредното положение е бил 650 лв., а с настъпването му намалява до 250 лв.

Източник: news.bg

Сривът е най-значителен при наетите в строителството (често без договор) и при дребните предприемачи в квартала, а става тотален при онези, които са принудени да преживяват от събиране на отпадъци из града.

При среден доход за цялата общност, който попада под официалната линия на бедността за страната, семействата се справят най-вече чрез спестявания, различни форми на кредит и помощта на близки в Западна Европа. Общо 47% отбелязват някаква форма на задлъжняване. Основният отговор на кризата обаче е драстично минимизиране на нуждите и разходите.

Анкетното проучване показва, че 48% от хората са разчитали на месната общност, не на държавата.

Снимка 481124

 

Снимка 481125

 

Снимка 481126
 

Станете почитател на Класа