к.д.п Никифор Герчев – докато Холандия сочи българската корупция, холандски официални лица у нас се оплитат в схеми с нея

к.д.п Никифор Герчев – докато Холандия сочи българската корупция, холандски официални лица у нас се оплитат в схеми с нея
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    12.06.2019
  • Сподели:

В редакцията ни се получи писмо от председателя на неправителствената спасителна доброволческа организация БУЛСАР к.д.п. Никифор Герчев. То е адресирано до външния министър на Кралство Нидерландия, премиера Борисов, външния министър Екатерина Желязкова, вицепремиера Красимир Каракачанов, транспортния министър Росен Желязков и до българските медии. Публикуваме целия текст на писмото без редакция.

 

Чрез Посолството на Кралство Нидерландия

 

Дo: Г-н Stef Blog –Министър на Външ.Работи на Кралство Нидерландия

 

CC:

 

Г-н Бойко Борисов –MP на Р.България;

 

Г-жа Екатерина Захариева–Министър на М.Вън.Р

 

Г-н Красимир Каракачанов-министър на отбраната и заместник министър-председател по обществения ред и сигурност.

 

Г-н Росен Желязков – Министър на МТИТС

 

Средствата за масова информация 

 

 

Отворено писмо по повод Ваше изказване за корупцията в Република България

Уважаеми г-н Министър Stef Blog,

 

Настоящото „Отворено писмо” Ви предоствям от името на  НПО БУЛСАР (BULSAR) – доброволческо морско спасително сдружение в обществена полза, чийто председател съм.

Поводът за писмото е изразеното от Вас отношение за корупцията в Р.България и по конкретно свързването на това порочно явление, с влизане на страната ни в Шенгенското пространство.

Ние отбелязваме и съчувстваме на Вашата загриженост за състоянието на борбата с корупцията у нас, но сме смутени от факта, че Вие свързвате корупцията с допускането на Р.България в Шенген.

Пропускайки Вашето емоционално изявление, поглеждайки сериозно на казуса от правна гледна точка, се натрапва безспорния факт, че Р.Б., е изпълнила всички изисквания за членство в Шенген. Всякакви други тълкования са плод на неверни и несериозни изяви, водени от други прикрити поводи и причини.

 

За да Ви покажа, че корупцията у нас в някой случаи има и международен характер ще Ви посоча конкретен случаи на „Негативна симбиоза между високо поставени държавни служители от Холандия, и недобросъвестни и недостатъчно компетентни наши високо поставени държавни служители от МТИТС”. От холандска страна години наред се извършваше законово наказуемото у нас „подбудителство”, за промяна на националноото ни законодателство така, че да се игнорира държавното участие в морското спасяване, което да се извършва от частни структури, а на практика най вече от холандската фирма „Мултрашип”, имам предвид имуществени спасителни операции (salvage), без те да се интересуват от хуманитарните такива (SAR). Има фрапантни и недопустими случай, когато вместо незабавно да бъде отправен български спасителен кораб за оказване на помощ при непосредствено надвиснала опасност за живота на екипаж и екологията на морето (бедстващия кораб Елга-1), се изчаква около 24 часа, за да пристигне екип от Холандия, които да поеме операцията. При това екипа е на нерегистрирана в България фирма, която след операцията не зная дали се е отчела пред нашите данъчни власти. Такъв подход не е ли  корупционна практика?

 

Морското спасяване е действие в сферата на дейност непосредствено свързана с националната ни сигурност и обществен ред и засяга ангажименти от регионален, европейски и в известен смисъл и за международна морска безопасност и сигурност” 

 

Съгласно Лисабонския договор от една страна, дейностите имащи отношение към националната сигурност и вътрешен ред, са само и единствено под национална юристдикция, а от друга, нашето специализирано законодателство в сферата на морската безопасност, точно е дефинирало задължение възложени на МТИТС да създаде и поддържа „организация за оказване на помощ и спасяване на бедстващи хора, кораби и въздухоплавателни средства” сиреч (хуманитарна-SAR, имущественa- Salvage и екологично-LARN), както и задължението, добросъвестно и точно да се изпъ;лняват поетите международни ангажименти, специално отбелязано в Закона за международните ни договори.

 

Ратифицираните по парламентарен път международни конвенции в тази сфера, разпореждат подобни задължения за държавите членки. Нещо повече при ратификацията на конвенция “SAL-89”, България е направила резерви, например една от тях гласи, че „Международната конвенция по спасяване, 1989 г.» ще се прилага към българските военни кораби и българските държавни кораби, използвани за нестопански цели.“, което ясно показва, че България, ще изпълнява тази дейност основно с държавни сили и средства!

 

Сигурен съм, че знаете какви са международните правни отговорности, и какви неприятни последици, могат да настъпят за субекта-(Р.Б) заради  нарушаване на международната правна норма, както в случая е у нас, по отношение на морското спасяване. При тази ситуация, и след международен форум за добрите практики в морското спасяване под патронаж на г-жа Кристалина Георгиева (еврокомисар) март 2012 г., Варна,  който изрази становише за възстановяване на националната морска спасителна служба, нищо не се промени. МТИТС вместо да предприеме мерки за реализация на препоръките, няколко месеца по късно, съвместно с други структури взеха недопустимо участие във организиран от холандската морска фирма «Мултрашип» форум, под наслов «Кръгла маса организирана от Българската асоциация на собствениците на влекачи. В сътрудничество с Изпълнителна агенция “Морска администрация” и любезната подкрепа на Посолств то на Кралство Холандия в София – 03 юли 2012  В дневния ред виждаме, че приветствия към форума има от Министър на транспорта информационните технологии и съобщенията (?), Представител на Посолството на Кралство Холандия в София и от господин П. Нюйтен – Председател на БАСВ и доколкото знаем-собственик на Мултрашип. На този форум са поканени и присъстват авторитетни холандски личности, чийто разходи предполагам са поети от Мултрашип. След този помпозен форум, проведен прикрито (Chatam hous) , на който наши представители не бяха допуснати, видимата подкрепа на българските власти, за ликвидацията на гражданската ни морска спасителна система вече бе безспорен факт! След видимите с просто око, масирани подбудителски действия от холандска страна, наши недобросъвестни чиновници си „развързаха пояса” и арогантно работят и  в момента, в корпоративен чуждестранен интерес, в разрез с разпореденото в националното ни законодателство, с прилагано няколкократно  „поръчково законотворчество”-най голямата  корупционна практика.

 

В медийно пространство г-н Нюйтен говори за „европейски ценности”, които не зная дали самия той може да изреди. Холандския посланик по това време, без да се съобразява с нормите на дипломатическо поведение, поиска публично (вестник „КЛАСА”-23.9.2012) , цитирам „The Dutch Ambassador puts intense lobbyist pressure on the Bulgarian Ministry of Transport Multraship wants a contract for “tugboat on duty”, although the ministry already has one” т.е., открито и в конфликт с националното ни законодателство той лобира в корпоративен чуждестранен интерес! (Прил.1). Миналата година (2018) МТИТС се опита да поднови идеята за „дежурен частен влекач”, за годишна сума от 1.5 милиона, само за половината от отговорния ни район, с намерението, през следващ период да се осигури съшата сума за северния район. За сведение годишните разходи за подръжка на мултифункционалния ни спасителен кораб са под 500,000 лв., а финасовите му приходи надхвърлят многократно сумите за дежурен частен влекач, без да отбелязваме недопустимото неизпълнение на международните ни конвенционални и морални заадължения. Мисля, че, ако българския посланик в Кралството се опита да се меси във вътрешните Ви работи, вероятно веднага ще бъде обявен за персона нон грате. Подобни действия не са ли нечестна практика?

Господин Министър,

 

Световно известни личности са определили България, като държава на духа, така, че г-н Нюйтен и други, не може да ни отправят демагогски послания, облечени в популистки фрази.

Край нашата земя и люлченото ни море през вековете е съществувала високо морална култура и е кипяло сериозно корабоплаване.

 

Накрая, но не и последно Ви информирам, че аз съм български морски офицер и България не е доминион на Холандия, поради което, настоятелно моля да се има предвид казаното и да не ни се прилагат модернизирани колониални подходи, а тези които се опитват да ги прилагат, нямат място у нас.

 

За да не бъда разбран погрешно ще добавя, че обичам искренно Холандия, имам приятели там (KNRM)  и една от настолните ми книги е „Славата на Холандия” (Ян де Хартох). Главния герой – капитан Ян Ванделар е един от създателите  на славата на морска Холандия. Той съчетава в себе си всички основни добродетели на холандските моряци, смелост, честност, упоритост, трудолюбие, интелигентност, висок професионализъм. Верен на голямата си любов към морето, капитан Ян Ванделар води дълга и понякога безнадежна борба с едрите корабособственици, но той няма нищо общо с личности като, посочените тук лица, от наша и Ваша страна.

 

Изхождайки от богатия си житейски и професионален опит мисля, че би било подходящо, заедно с нашия Министър-Председател господин Бойко Борисов ни помогнете да възстановим ”Славата на българската морска спаситвлна служба” (БМСС), във формат какъвто бе тя през 80 те години на миналия век, за да станем коректни изпълнители на поетите международни ангажименти.

На края за размисъл Ви предоставям следните факти:

 

БМСС е възстановена след Втората световна война, в периода 1948-1950 години, като необходима структура за защита на националните морски интереси на Р.Б., при това с безвъзмездната помощ на комунистическия СССР;

Сега БМСС е доведена до  колапс с помоща на държава от братския Европейски Съюз !!!

В момента Р.Б., не изпълнява подобаващо конвенционалните си морски ангажименти в сферата на морската безопасност и сигурност и това е факт, подтвърден и от негативни изводи на два одита на Международната морска организация – ИМО!

Изводът никак не е приятен.

 

С уважение:

За БУЛСАР и други,

    к.д.п. Никифор Герчев, MNI, MEENA, MBSMA,  SAR/SM

                   (Председател на НПО БУЛСАР)

Станете почитател на Класа