Защо България е скромна в областта на иновациите?

За пореден път направихме горчивата констатация, че България е на последно място по усвояване на европейски пари за иновации, като досега сме усвоили едва 1,5% от парите за научноразвойна дейност по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Според сравнителния анализ на иновациите в ЕС за 2010 г. България се нарежда до Латвия, Литва, Македония и Румъния, чиито резултати са значително под средните за ЕС-27 и са определени като държави със скромни резултати в областта на иновациите. Най-новият доклад на службата за метрични изследвания на ЕС - "Индекс на Съюза за иновации' 2011", публикуван през февруари т.г., отново нарежда страната ни в редицата на скромните резултати с представяне под средното.
За пореден път си поставихме неразрешимия въпрос – кокошката или яйцето е първото, т.е. като няма пари, как се инвестира в наука, а като няма наука – как да бъдем конкурентоспособни на европейския и световния пазар? И докато мнозина търсят особеностите на европейската предприемаческа култура, готова да поеме риск и да инвестира в научни изследвания, то за българската се твърди, че връзката й с иновациите е повече от скромна. Затова в следващия програмен период за усвояване на средствата от ЕС до 2020 г., на който правителството посвети цяла стратегия, бизнесът и управляващите трябва да открият ключа към финансирането на развойна дейност, и то предимно в малките и средните фирми.

Станете почитател на Класа