Строителството оцеля, но продължава да е в кома

С близо 50 процента е намалял броят на участниците в най-голямото строително изложение „Стройко 2000“ спрямо предходните три-четири години. На откриващата се днес експозиция се представят със 100 компании по-малко спрямо есенното издание на изложението миналата година. Според представителите на сектора строителството е на път да оцелее в тежката финансово-икономическа криза, но никой не знае кога то ще излезе напълно от комата. Непрекъснато се говори за магистрали и еврофондове, но се оказва, че това не е достатъчно, за да се развива един от най-големите браншове в страната. Явно все още има и въздух за издишване от балона в строителството, който се спука с началото на икономическата криза. За достигане на предишните обеми и финансови резултати никой вече не мечтае. Надеждата е да се наваксат отрицателните резултати и да няма повече фалити на фирми.
Оптимизъм все пак има, въпреки че се говори за поредната тежка година. Причините за оставащите надежди за оцеляване са пътните проекти, които предстоят да се изпълняват, както и плановете за саниране на жилища и административни сгради. Подобни позитивни настроения може да се видят и на изложението. Дори и с по-малко участниците самият факт, че то не затвори врати, е доказателство, че българският строителен сектор продължава да съществува, макар и трудно.

Станете почитател на Класа