Парите за енергийна ефективност не са за консултанти

110 млн. евро от международния фонд „Козлодуй“ ще бъдат дадени за подобряване на енергийната ефективност в големите енергийни предприятия и в общините. Парите са част от отпуснатите от Европа средства,  които получаваме като компенсация за затварянето на малките блокове на АЕЦ „Козлодуй“. Идеята на раздаването на безвъзмездната помощ е добра, но по-голямата част от средствата не са предвидени да отидат за енергийната ефективност на населението, ами за инвестиции в проекти на държавните компании. А всеки знае, че за по-големите проекти се наемат външни консултанти, които да изготвят заданието. Всъщност тези консултанти не вземат малко пари, ако се съди по сега действащите договори за консултанти по големите ни енергийни проекти. Затова нищо чудно в крайна сметка само половината от средствата реално да отидат за енергийноефективни проекти, а останалите да се загубят по пътя.
По презумпция ЕС ни отпуска финансирането, за да може с мерки по енергийна ефективност да се намали потреблението на ток толкова, че да не се усеща спирането на четирите малки блока на АЕЦ „Козлодуй“. Нашето правителство обаче раздава средствата основно на държавните компании за изграждане на различни централи, а малко пари стигат до бита. Никой не обясни и защо не са отделени средства за строеж на малки вятърни или слънчеви централи по покривите на хората, въпреки че това е добра инвестиция в подобряване на ефективността на икономиката ни.  А за да имаме аргументите да поискаме още пари от ЕС за тази програма, то наистина трябва да докажем на Брюксел, че те реално достигат до хората, а не се раздават на консултанти по различните проекти.

Станете почитател на Класа