Приветстваме предложението за новото изчисляване

Приветстваме предложението занапред като база на плаващите лихви да се ползват само EURIBOR и SOFIBOR (плюс надбавка). Това реално е механизмът на ценообразуване на кредитите, който МКБ Юнионбанк използва от пет години в своята практика. Това дава възможност на клиентите да планират правилно паричните потоци и финансите си. Пазарният индекс е оповестен на сайта на банката, могат да се видят и стойностите му за дълъг период назад, подробно е описана методологията за формиране на лихвата. Анализаторите също дават прогнози за стойностите на тези индекси в бъдеще. SOFIBOR се определя от всички банки, опериращи у нас на междубанковия пазар. Той е обективен пазарен измерител и върху него не може да се влияе едностранно от една или друга банка. EURIBOR е може би още по-демократичен в начина на определянето си. Най-малкото той се формира на няколко хиляди километра от България и представлява средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро. Въвеждането на тази мярка не води задължително до намаляване на лихвите, а по-скоро до яснота за клиентите. Но не е изключено и понижение – когато индексите спадат, това се отразява и на цената на кредита в посока надолу. Подобна тенденция наблюдавахме миналата година по това време. Рано е да се коментира мярката за разделянето на таксите между получателя и банката, преди да сме видели финално как тя ще се формулира като нормативен акт. Но трябва да се има предвид, че банките плащаме разходи за всяка операция, плащаме заплати на служителите ни. Третата мярка предвижда да премахне долната граница от 400 лв. в закона за потребителския кредит. Със сигурност тя ще доведе до ползи за клиентите ако не толкова като по-ниски лихви, то поне като защита и информираност. В момента клиентите избират дружества за бързи кредити основно заради по-бързата процедура, но тя е за сметка на лихвите, които достигат много високи нива.

Станете почитател на Класа