Общинските фирми остават без конкуренция

Парламентът прие вчера на второ четене промени в Закона за обществените поръчки, според които общините ще могат да възлагат пряко обществени поръчки без конкурс за комунални услуги на дружества, които са тяхна собственост. Сред условията са капиталът на дружествата да е изцяло общинска собственост, а поне 90 % от оборота да са от предоставяне на комунални услуги на съответния възложител. Според мотивите към законопроекта цел е опростяване на законодателството в сектора, облекчаване на процеса на възлагане на обществени поръчки в страната.
Вероятно е така. Но все пак опростяване и облекчаване не означава замъгляване на процеса и фаворизиране на определени фирми. Азбучна истина е, че в основата на пазарната икономика стои конкуренцията. А за каква конкуренция ще може да се говори оттук нататък. За прозрачност и информираност също няма да говорим, защото промените в закона предвиждат да отпадне платената публикация в Държавен вестник. Задължително остава публикуването на обществената поръчка в регистъра, а когато е приложимо - и в „Официален вестник" на ЕС. Отпада изискването за задължително включване в състава на комисиите, които организират конкурсите на външни експерти. То остава като възможност по преценка на възложителя, в зависимост от неговите нужди. Не е трудно да се прогнозира, че никой няма да иска външни експерти. Изобщо с тези промени обществените поръчки са на път да се превърнат в състезание с предизвестен край.

Станете почитател на Класа