Финландски, румънски и малтийски застрахователи стъпиха и у нас

Застрахователни компании от Финландия, Румъния и Малта са заявили пред Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да развиват дейност у нас при условия на свободно предоставяне на услуги. Към момента компаниите от ЕС, които искат да осъществяват обща или животозастрахователна дейност в България са вече 139, a застрахователните посредници - 160.
Застрахователни компании от Финландия, Румъния и Малта са заявили пред Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да развиват дейност у нас при условия на свободно предоставяне на услуги. Към момента компаниите от ЕС, които искат да осъществяват обща или животозастрахователна дейност в България са вече 139, a застрахователните посредници - 160. За периода от 4 юли до 16 август 2007 г. в КФН са получени 12 уведомления от различни застрахователи чрез техните регулаторни органи за намеренията им да развиват застрахователна дейност у нас и видовете застраховки, които искат да предлагат. Сред тях изпъкват австрийските HDI Hannover Versicherung AG и UNIQA Sachversicherung AG. Познато име е и QBE Insurance (Europe) Limited, която след седалището си в Лондон и клона си в Естония, вече ще оперира през поделението си във Франция. Също оттам дейност ще упражнява и AXA France VIE. Постъпилите уведомления от застрахователните брокери за този период са 46. Появи се и първият посредник, който е задраскан от списъците на комисията. Това е британската Agnew Higgins Pickering & Company Limited, която е без лиценз от 15 юни. Той е бил отнет от местния надзорен орган.

Станете почитател на Класа