KBC придоби още 8,679% от ДЗИ

Белгийската KBC Insurance NV придоби 335 007 броя акции от ЗПАД ДЗИ, което се равнява на дял от 8,679%, съобщиха от Българската фондова борса. С това прякото участие на мажоритарния собственик на една от водещите застрахователни компании в България вече достигна 80,457%.
Белгийската KBC Insurance NV придоби 335 007 броя акции от ЗПАД ДЗИ, което се равнява на дял от 8,679%, съобщиха от Българската фондова борса. С това прякото участие на мажоритарния собственик на една от водещите застрахователни компании в България вече достигна 80,457%. Наскоро KBC получи одобрение от регулаторните органи и успешно финализира придобиването на 70% от ЗПАД ДЗИ. Тогава белгийците коментираха, че имат намерение да изкупят и останалите 30 на сто от капитала на компанията. В края на януари белгийската финансова група КВС придоби застрахователните дружества от групата ДЗИ. Срещу сумата от 185 млн. евро тя стана собственик на 70 на сто от акциите на ЗПАД ДЗИ, 100% от ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане“, здравно-осигурителното дружество от групата, както и инвестиционния посредник ДЗИ Инвест. От пакета отпада пенсионното дружество на ДЗИ. Допълнително в покупната цена бе включена и сума в размер на 70% от неразпределената печалба, от продажбата на дела на ЗПАД ДЗИ и „Галоуей“ ООД (100% дъщерно на ЗПАД ДЗИ и „ДЗИ-Общо застраховане“) в ДЗИ Банк. Тя бе в размер на около 75 млн. евро, с което общата цена на сделката достигна 260 млн. евро.

Станете почитател на Класа