Финансистите от Delamore&Owl ще помагат на Видин

Кметът на Видин д-р Иван Ценов и Санджив Кумар, директор на мениджърския екип в лондонския офис на финансова група Delamore&Owl, подписаха меморандум за бъдещо сътрудничество, съобщиха от пресцентъра на общината.
Кметът на Видин д-р Иван Ценов и Санджив Кумар, директор на мениджърския екип в лондонския офис на финансова група Delamore&Owl, подписаха меморандум за бъдещо сътрудничество, съобщиха от пресцентъра на общината. Документът предвижда съвместни дейности по 25 проекта от стратегическия план, които са групирани в няколко направления - екология и околна среда, инфраструктура, комуникации, туризъм, социални и здравни дейности. Общата стойност на инвестицията възлиза на около 150 млн. евро. „В първата група са включени проекти за саниране на общински сгради, финализиране на дейностите по подмяна на уличното осветление във всички селища на общината с енергоспестяващо, изграждането на постоянно депо за битови отпадъци и пречиствателна станция за града, актуализация на водоснабдителната мрежа и ВиК инсталациите в квартал „Нов път”, както и изграждането на втори околовръстен път”, уточни д-р Ценов. Експерти на група Delamore&Owl ще оказват консултантска подкрепа, ще участват в доразвиване и осигуряване на финансиране и съфинансиране на местни инициативи. Листата с проекти е отворена. През септември 2007 г. експертни групи ще се срещнат със специалисти от Община Видин, за да бъдат набелязани и предприети първите конкретни стъпки. „По стартиралите вече проекти ние ще очакваме и финансиране от Европейския съюз. В областта на кофинансирането, на публично-частните партньорства ще разчитаме и на опита на Delamore&Owl Group of Companies”, каза д-р Ценов. По данни на експерти на групата 51% от директните инвестиции в страната ни през 2006 година са отишли предимно в сферата на услугите и банковия сектор. Според Кумар тези пари няма да генерират преки ползи за населението, нито ще помогнат за подобряване на жизнения стандарт. „Идваме с дългосрочни намерения и желание за дългогодишно сътрудничество. Не сме привърженици на прякото кредитиране, защото в повечето случаи то е една дългосрочна тежест за държавата, а вашата страна вече има сериозен външен дълг”, коментира Кумар.

Станете почитател на Класа