Нови 8 дружества в BG40

Считано от 20 август, понеделник, БФБ ще промени състава на компаниите от базата на BG40, съобщи борсовата институция. Ще бъдат извадени дружествата Биовет АД-Пещера, Катекс АД-Казанлък, Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол, Елпром-ЗЕМ АД-София, Каучук АД-София, Неохим АД-Димитровград, Уеб Медия Груп АД-София и Софарма имоти АДСИЦ-София.
Считано от 20 август, понеделник, БФБ ще промени състава на компаниите от базата на BG40, съобщи борсовата институция. Ще бъдат извадени дружествата Биовет АД-Пещера, Катекс АД-Казанлък, Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол, Елпром-ЗЕМ АД-София, Каучук АД-София, Неохим АД-Димитровград, Уеб Медия Груп АД-София и Софарма имоти АДСИЦ-София. На тяхно място ще бъдат добавени Еврохолд България АД-София, Оловно цинков комплекс АД-Кърджали, Чугунолеене АД-Ихтиман, ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София, Спарки Елтос АД-Ловеч, Параходство Българско речно плаване АД-Русе, Фазерлес АД-Силистра и Захарни заводи АД-Горна Оряховица. BG40 се състои от емисиите акции на 40-те дружества с най-голям брой сделки за последните 6 месеца. Съгласно Правилата за изчисляване на индексите на БФБ-София, изваждане и добавяне на емисии на дружествата, включени в индексите, може да се извършва само с решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД, по предложение на Комисията по индексите, като решенията за това се вземат два пъти годишно. Предишната промяна в състава на BG40 бе на 26 февруари, когато бяха премахнати Златен лев Холдинг, Кремиковци, Балкантурист, ИД Златен лев, Св. Св. Константин и Елена Холдинг, БенчМарк фонд имоти, Слънчев бряг, Холдинг Кооп-Юг, Пловдив-БТ и Инвестор.БГ от базата на широкия индекс. На тяхно място бяха добавени Химимпорт, Топливо АД, Проучване и добив на нефт и газ, Елпром-ЗЕМ, Декотекс, Каучук, Софарма имоти АДСИЦ, Уеб Медия Груп, Петрол и Катекс. Калоян Стайков

Станете почитател на Класа