Спестяванията в банките растат в по-малко депозитни сметки в края на март

Спестяванията в банките растат в по-малко депозитни сметки в края на март
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    14.05.2022
  • Сподели:

Бизнесът и домакинствата у нас са започнали да спестяват повече в първите три месеца на годината. Депозитите в българската банкова система в края на първото тримесечие март са били на стойност над 105,062 млрд. лв. Това означава, че за една година средствата са нараснали с 9,8%, а на тримесечна база увеличението е в размер на 3,1%. За сравнение, в края на 2020 г. бе отчетен спад от 2,5%, показват данните на Българска народна банка (БНБ).

 

В същото време броят на спестовните сметки на фирмите, финансовите предприятия и домакинствата в края на първото тримесечие на тази година намалява на годишна база с 1,5%, а на тримесечна - с 3,5%. Към 31 март в банките има общо 9 552 531 броя сметки.

 

                                   РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТИТЕ ПО СЕКТОРИ

 

Спестовните сметки на фирмите в края на март са били 610 хил. броя, като централната банка отчита ръст от 3,6% в сравнение с година по-рано. До края на март тази година размерът на тези депозити е бил 33,947 млрд. лв., като на годишна база той нараства с 13,3%. Спрямо предходното тримесечие броят им се повишава с 0,3%, а размерът им – с 6,9%.

 

РАЗМЕР И ДЯЛ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, МАРТ 2022

 

 

 

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на спестяванията за сектора са: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (24%), Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива (13,3%) и Преработваща промишленост (12,7%).

 

Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лева с дял от 53%.


Депозитите на финансовите предприятия в края на март са 7 хил. броя, като се отчита ръст от 2,9% спрямо година по-рано. В края на първото тримесечие на 2022 г. размерът на тези спестявания е 4,196 млрд. лв., като на годишна база нараства с 47,4%. Спрямо края на декември 2021 г. броят на депозитите се повишава с 0,6%, а размерът им – с 16,5%.

Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 88,8%.

 

В централната банка отчитат, че в края на първото тримесечие на тази година броят на депозитите на домакинствата е 8,935 млн., като показателят намалява спрямо година по-рано с 3,9 на сто.

 

В същоъо време размерът на спестените средства нараства на годишна база с 6,5% и достига 66,919 млрд. лв. В края на март броят на тези депозити намалява с 1,6% на месечна база, а размерът им нараства с 0,6%.

 

Към 31 март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 17,7%.

 РАЗМЕР И ДЯЛ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА И НТООД ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ, МАРТ 2022

 

 

По-малко заеми, но с по-голям размер

 

Броят на кредитите на фирмите, финансовите предприятия и домакинствата към края на първото тримесечие намалява на годишна база с 1%, а общият им размер се увеличава с 10,7%.

 

                                       РАЗМЕР НА КРЕДИТИТЕ ПО СЕКТОРИ

 

Кредитите на бизнеса в края на първото тримесечие на 2022 г. са 145 хил. броя с годишен ръст от 2,4%. Размерът на тези заеми е 38,985 млрд. лв., като се отчита нарастване за година със 7,9%. Спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година броят на кредитите на сектора се увеличава с 2,7%, а размерът им – с 3,6%.

 

РАЗМЕР И ДЯЛ НА КРЕДИТИТЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, МАРТ 2022

 

 

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (27,2%), Преработваща промишленост (22,5%) и Операции с недвижими имоти (10,1%).

Към края на март 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв., чийто дял се равнява на 75,3%.

 

Заемите на финансовите предприятия в края на отчетния период са 0,9 хил. броя, като нарастват на годишна база с 14,4%. Размерът на тези кредити е 5,077 млрд. лв., като се отчита увеличение от 13,4% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на финансовите предприятия нараства с 2%, а размерът им – с 1,4%.

 

Към края на март 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 98,3%.

 

В края на март броят на заемите на домакинства и фирмите, които ги обслужват (т.нар. НТООД), намалява на годишна база с 1,1%, като достига 2,785 млн. броя. Размерът им нараства спрямо година по-рано с 14,1%, като достига 29,766 млрд. лв. В края на март, на тримесечна база, броят на тези кредити намалява с 0,1%, а размерът им се увеличава с 3%.

 

Към 31 март в общата сума на заемите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 24,3%.

 

РАЗМЕР И ДЯЛ НА КРЕДИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА И НТООД ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ, МАРТ 2022

 

 
 

Станете почитател на Класа