България ще изтегли още 200 млн. лв. дълг на 8 март

България ще изтегли още 200 млн. лв. дълг на 8 март
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    02.03.2021
  • Сподели:

На 8 март Българската народна банка (БНБ) ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3 833-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент, съобщиха от пресцентъра на банката. Номиналната стойност на предложеното количество е 200 млн. лева. Това е част от първата емисия, която Министерството на финансите пусна през февруари и тогава набра 300 милиона лева от нея като дългово финансиране. И сега лихвеният процент е фиксиран на 0,10%.

 

 

 

По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

 

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 към 50 от общото предложено количество.

Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Това ще бъде третият аукцион от началото на годината, като при първите два най-голяма активност имаше от страна на банките. При петгодишните облигации, предложени в края на февруари, беше постигната отрицателна доходност.

Към момента като държавни ценни книжа България е набрала нов дълг от половин милиард лева от началото на годината.

 

Ако Министерството на финансите одобри поръчките в рамките на предварително предложения обем, новият дълг на страната ни ще достигне 700 млн. лева.

 

През 2020 г. на вътрешния пазар бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1,2 млрд. лева.

В края на миналата година дългът на подсектор „Централно управление“ възлиза на 28,968 млрд. лева. Вътрешните задължения са 5,990 млрд. лева, а външните - 22,977 млрд. лева. Съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 24,3%.

За настоящата година правителството е заложило таван за поемане на нов дълг от 4,5 млрд. лева.

 Петя Стоянова, редактор Десислава Попова

Станете почитател на Класа