НСИ: Ръст на БВП с 4,3% на тримесечна база при годишен спад с 5,2%

НСИ: Ръст на БВП с 4,3% на тримесечна база при годишен спад с 5,2%
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    13.11.2020
  • Сподели:

През третото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с 5.2% спрямо съответното тримесечие на предходната година и нараства с 4.3% спрямо второто тримесечие на 2020 г. според сезонно изгладените данни. Това сочат данните на НСИ на база експерна поръчка за състоянието на икономиката ни.

 

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 31 216.7 млн. лева (табл. 1 от приложението). Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2020 г. е 27 020.8 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (77.6%), което в стойностно изражение възлиза на 24 218.4 млн. лева. През третото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 6 220.0 млн. лв. и заема 19.9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Износът на стоки и услуги през третото тримесечие остава без промяна спрямо второто тримесечие, когато се срина с 22,2% и е в размер на 17,3223 млрд. лева (55,5% от БВП), като бележи спад с 22,3% спрямо третото тримесечие на 2019г след понижение с 18,4% през периода април - юни.

Крайното потребление регистрира положителен икономически ръст от 9.3%, докато бруто образуването на основен капитал отчита спад от 5.7% през третото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 22.3%, а вносът на стоки и услуги - с 3.4%.

 

 

Станете почитател на Класа