За шест месеца външният дълг се увеличи с 32,5 млн. евро

За шест месеца външният дълг се увеличи с 32,5 млн. евро
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    29.08.2020
  • Сподели:

Брутният външен дълг (частен и държавен) намалява като част от брутния вътрешен продукт (БВП). В края на юни той е 34,103 млрд. евро, което е годишен спад с 0,3% (88 млн. евро). Така той представлява 56,4% от прогнозния БВП на страната, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

В сравнение с края на миналата година брутният външен дълг е по-голям с 0,1% (32,5 млн. евро), когато беше 34,071 млрд. евро или 56,2% от БВП.

Към 30 юни дългосрочните задължения са 26,197 млрд. евро и нарастват с 550,4 млн. евро (2,1%) спрямо края на 2019 г., а на годишна база с 1% (253,4 млн. евро).

Краткосрочният дълг възлиза на 7,906 млрд. евро и намалява с 6,2% (517,9 млн. евро) спрямо края на 2019 г. и с 4,1% (341,4 млн. евро) в сравнение с края на юни 2019 г., когато беше 8,247 млрд. евро.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни е 5,682 млрд. евро и нараства с 4,7% (255,4 млн. евро) спрямо края на 2019 г. За една година външните задължения на сектора се повишават с 5% (268,9 млн. евро), изчисляват в централната банка.

 

Външните задължения на сектор Банки са 4,350 млрд. евро и намаляват с 11,2% (551,3 млн. евро) спрямо края на 2019 г. и с 3,3% (150 млн. евро) спрямо юни 2019 г.

Задълженията в чужбина на бизнеса и домакинствата са 10,571 млрд. евро и за шест месеца нарастват с 57,3 млн. евро (0,5%), но намаляват на годишна база с 2,1% (222 млн. евро).

В края на юни вътрешнофирменото кредитиране е 13,499 млрд. евро, което е с 2,1% (271,2 млн. евро) повече в сравнение с края на 2019 г. За една година то се повишава с 0,1% (15,2 млн. евро).

В БНБ отчитат, че за през първото шестмесечие на тази година полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 2,322 млрд. евро, при 3,454 млрд. евро в сравнение със същия период на миналата година.

От тях 496,5 млн. евро (21,4% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 627,7 млн. евро (27%) за сектор Банки, 487,8 млн. евро (21%) за домакинствата и фирмите, а 710,6 млн. евро (30,6%) са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари-юни извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2,867 млрд. евро при 3,317 млрд. евро за същия период на 2019 г.

Нетният външен дълг в края на юни е отрицателен в размер на 3,838 млрд. евро, като намалява със 77,6% (1,677 млрд. евро) спрямо края на 2019 г. (отрицателна стойност от 2,161 млрд. евро).

Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи с 4,7% (1,709 млрд. евро), в сравнение с увеличението на брутния външен дълг с 32,5 млн. евро (0,1%). Нетният външен дълг намалява с 98,5% (1,905 млрд. евро) спрямо юни 2019 г. , когато отчете отрицателна стойност от 1,933 млрд. евро.

Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Станете почитател на Класа